UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2017-2018

       
  Assistència a fires i salons  
  Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat 30  
  Nombre de consultes ateses 11.411  
  Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat 2  
  Nombre de consultes ateses 447  
       
   
       
  Jornades de portes obertes als centres docents  
  Nombre de jornades  76  
  Nombre d'inscrits 6.161  
       
   
       
  Apadrinaments de centres de secundària  
  Nombre de padrins/padrines (1) 175  
  Nombre de centres apadrinats 172  
  (1) Hi ha padrines/padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat.  
       
   
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             185  
  Noies i nois als quals s'ha arribat  6.649  
  Nombre de visites 195  
       
   
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' 436  
  Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' 13.326  
       
   
       
  Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat 7  
  Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles:  
  Treballs acceptats 142  
  Noies i nois participants en el Premi 169  
       
   
       
  Accions STEAM  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica orientades a despertar vocacions STEAM  
  Conferències impartides 146  
  Centres de primària i secundària visitats 93  
      Nois i noies que hi han assistit 7.969  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents 251  
      Nois i noies que han assistit als tallers 4.751  
  Nombre d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM i organitzades pers altres institucions
(YOMO, Festa la Ciència, Espai Ciència al Saló de l'Ensenyament, etc.)
38  
      Nois i noies que han assistit a aquestes activitats 3.621  
  Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2018) 37  
      Persones inscrites en les activitats d'estiu  825  
  Activitats realitzades a la UPC en el marc de la Setmana de la Ciència 14  
       
   
       
  TOTAL ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS  
  Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari 54.713  
  Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  447