UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2016-2017

       
  Fires i salons  
  Trobades, fires i salons d'orientació universitària  als quals s'ha assistit 34  
  Nombre de consultes ateses 9.249  
       
       
       
  Jornades de portes obertes   
  Nombre de jornades  69  
  Nombre d'inscrits 5.486  
       
       
       
  Apadrinaments de centres de secundària  
  Nombre de padrines/padrins (1) 175  
  Nombre de centres apadrinats 172  
  (1) Hi ha padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat.  
       
       
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres als que s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             135  
  Noies i nois als quals s'ha arribat  4.018  
  Nombre de visites 134  
       
       
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres que han visitat el Campus 346  
  Estudiantat que ha visitat el Campus 10.412  
       
       
       
  Suport als treballs de recerca de secundària  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en els que s'ha participat 8  
  Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles:  
  Treballs acceptats 141  
  Noies i nois als que s'ha acceptat el treball  165  
  Treballs de recerca tutoritzats 50  
       
       
       
  Divulgació tecnològica  
  Butlletí electrònic enclau upc 8 números  
  Conferències ofertades/realitzades:  
  Ofertades 65  
  Realitzades 82  
  Centres visitats 62  
  Nois i noies que hi ha assistit (catàleg general i centres docents) 4.328  
  Tallers tecnològics que s'han realitzat 240  
  Nois i noies que han assistit als tallers 4.865  
  Nombre d'activitats de divulgació tecnològica realitzada ens events externs
(YOMO, Festa la Ciència, Espai Ciència del Saló de l'Ensenyament, etc.)
200  
  Nois i noies que han assistit a aquestes activitats 3.811  
  Activitats d'estiu adreçades a professorat i estudiantat de secundària (2017) 18  
  Nombre d'inscrits en les activitats d'estiu per a secundària 303  
  Activitats realitzades a la Setmana de la Ciència 34  
       
       
       
  TOTAL ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS  
  Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau 42.472  
  Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  459