UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2015-2016

       
  Fires i salons  
  Trobades, fires i salons d'orientació universitària  als quals s'ha assistit 32  
  Nombre de consultes ateses 9.453  
       
       
       
  Jornades de portes obertes   
  Nombre de jornades  75  
  Nombre d'inscrits 5.489  
       
       
       
  Apadrinaments de centres de secundària  
  Nombre de padrines/padrins (1) 175  
  Nombre de centres apadrinats 172  
  (1) Hi ha padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat.  
       
       
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres als que s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             122  
  Noies i nois als quals s'ha arribat  3.390  
  Nombre de visites 128  
       
       
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres que han visitat el Campus 368  
  Estudiantat que ha visitat el Campus 11.958  
       
       
       
  Suport als treballs de recerca de secundària  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en els que s'ha participat 9  
  Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles:  
  Treballs acceptats 154  
  Noies i nois als que s'ha acceptat el treball  190  
  Treballs de recerca tutoritzats 115  
       
       
       
  Divulgació tecnològica  
  Conferències ofertades/realitzades:  
  Ofertades 44  
  Realitzades 73  
  Centres visitats 53  
  Nois i noies que hi ha assistit 3.768  
  Tallers tecnològics que s'han realitzat 334  
  Nois i noies que han assistit als tallers 6.665  
  Activitats realitzades a la Setmana de la Ciència 30  
  Butlletí electrònic EnClau UPC (videos de divulgació per a secundària) 11  
       
       
       
  Estudiants en accions de promoció d'estudis  
  Estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau 40.723  
  Estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  1.100