UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2014-2015

       
  Fires i salons  
  Trobades, fires i salons d'orientació universitària  als quals s'ha assistit 33  
  Nombre de consultes ateses 10.074  
       
       
       
  Jornades de portes obertes   
  Nombre de jornades  68  
  Nombre d'inscrits 4.318  
       
       
       
  Apadrinaments de centres de secundària  
  Nombre de padrines/padrins (1) 175  
  Nombre de centres apadrinats 172  
  (1) Hi ha padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat.  
       
       
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres als que s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             125  
  Noies i nois als quals s'ha arribat  3.073  
  Nombre de visites 133  
       
       
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres que han visitat el Campus 277  
  Estudiantat que ha visitat el Campus 10.644  
       
       
       
  Suport als treballs de recerca de secundària  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en els que s'ha participat 10  
  Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles:  
  Treballs acceptats 113  
  Noies i nois als que s'ha acceptat el treball  134  
  Treballs de recerca tutoritzats 189  
       
       
       
  Divulgació tecnològica  
  Conferències ofertades/realitzades:  
  Ofertades 42  
  Realitzades 55  
  Centres visitats 45  
  Nois i noies que hi ha assistit 2.764  
  Tallers tecnològics que s'han realitzat 366  
  Nois i noies que han assistit als tallers 7.131  
  Activitats realitzades a la Setmana de la Ciència 22