UPC    Acreditació de les titulacions
5.11 Publicacions institucionals

Descripció: Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2019-2020

       
  PUBLICACIONS CORPORATIVES EXEMPLARS  
  PUBLICACIONS INSTITUCIONALS  
  Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2019-2020(1) 1.500  
  Memòria curs 2019-2020 WEB  
  Pressupost WEB i PDF  
  Carpeta UPC curs 2019-2020 32.000  
  Agenda UPC 2019-2020 800  
  Calendari curs 2019-2020 3.300  
  Presentació reduïda UPC 2019-2020 (anglès) 2.000  
       
  PUBLICACIONS PER LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS   
  Guia general dels estudis de grau curs 2019-2020 (1)   PDF  
  Guia reduïda estudis de grau curs 2019-2020    4500 + PDF  
  Catàleg d'activitats adreçades a secundària 3.500  
  Material promocional de la Jornada de Portes Obertes 2020 6.500  
  Material promocional "Estudios de grado y máster 2019-2020"  (castellà) (1) 600  
  Material promocional “Estudis de postgrau a la UPC. Màsters i Doctorat” (CAT)(1) PDF  
  Material promocional “Estudis a la UPC. Graus, Màsters i Doctorat” (ANG)                                                                     PDF  
  Material promocional “Estudis de postagrau a la UPC. Màsters i Doctorat” (ANG)   1.000  
  Material promocional “Estudis de postgrau a la UPC. Màster i Doctorat” (CAST)          PDF  
  Material promocional  “Estudis a la UPC. G, M, D” (CAST)                                         PDF  
  Material promocional  “Estudis a la UPC. G, M, D” (FRAN)                                      1.600  
  Materials Estands UPC per a fires internacionals    2 fires virtual  
       
  ALTRES PUBLICACIONS PER A UNITATS UPC  
  Publicació 12è Premi Duran Farell, atorgat pel Consell Social        PDF   
  Publicació bases del Concurs Ciència-Ficció                       PDF  
  Publicació bases 23è Premi Qualitat Docència Universitària 2020                  PDF  
  Material per a l'acte inaugural del curs de l'Escola de Doctorat 75 Diplomes, 300 estoigs, 100 fullets   
  Material promocional de grau: disseny de 3 graus nous  1.500  
  Material promocional de màsters: dissenys 16 màsters nous 20.000  
  Material promocional per a la FME: díptic GRAU EN MATEMÀTIQUES +TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA (FME / ESMUC) PDF  
  Carpeta FME 1.000  
  Llibretes UPC Notebloc 28.300  
  Dípctic informatiu per al carnet UPC Alumni 3.000  
  Materials per al Networking Talent Day. 2 edicions PDF  
  Publicació dades Sindicatura de greuges de la UPC  25 + PDF  
  Materials per a Acte acadèmic de la FIB. Diplomes i targetons  130 dipl.i 480 targetons  
  Materials per a Acte investidura doctor honoris causa Prf Figalli. Programa de mà, presentació i diplomes 300 programes   
  Disseny recursos gràfics: Escola de Doctorat, Allumni (FOOT), Dia internacional de la Llum,  3-300-30.000, +UPC, epICEntre, ATENEA, Canvia el món amb la UPC 8  
  Disseny web Escola de Doctorat WEB  
  Imatge per a la MegaMapathon WEB  
  Disseny il·lustració decàleg bones pràctiques ús pantalles dels infantsi adolescents (FOOT) Il·lustració  / PDF  
  Illustracions per a l'Abordatge positiu del confinament i el teletreball WEB  
  Disseny infografies web de l'Observatori de ranquings WEB  
  Imatge acte "Intel·ligència Aritificial" Roll-up  
  Materials senyaltizació    
       
  GESTIÓ DE MARCA I IMATGE UPC  
  Consultes i peticions sobre la marca UPC 90  
  Disseny de nous recursos gràfics 16  
  Manual imatge: marca commemorativa dels 50 anys UPC WEB  
  Manual Manual per a l’edició de vídeos UPC: requisits tècnics i gràfics PDF  
       
  MARXANDATGE   
  Productes ofertats en catàleg 40 productes diferents  
  Vendes curs 2019-2020 19.200 productes  
   (1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF