UPC    Acreditació de les titulacions
5.11 Publicacions institucionals

Descripció: Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2018-2019

       
  PUBLICACIONS CORPORATIVES EXEMPLARS  
  PUBLICACIONS INSTITUCIONALS  
  Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2018-2019(1) 1.500  
  Memòria curs 2018-2019 WEB  
  Pressupost (1) WEB i PDF  
  Carpeta UPC curs 2018-2019 32.000  
  Agenda UPC 2018-2019 750  
  Calendari curs 2018-2019 3.400  
  Presentació reduïda UPC 2018-2019 (anglès) 750  
       
  PUBLICACIONS PER LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS   
  Guia general dels estudis de grau curs 2018-2019 (1)  9.000  
  Guia reduïda estudis de grau curs 2018-2019 7.200  
  Material promocional díptics PROMO x Saló Ensenyament  16.500  
  Material promocional "Estudios de grado y máster 2018-2019"  (castellà) (1) 600  
  Material promocional “Estudis de postgrau a la UPC. Màsters i Doctorat” (CAT)(1) 800  
  Material promocional “Estudis a la UPC. Graus, Màsters i Doctorat” (ANG)                                       PDF  
  Material promocional  “Estudis a la UPC. G, M, D” (CAST)                                       PDF  
  Material promocional  “Estudis a la UPC. G, M, D” (FRAN)                                      PDF  
  Material promocional  “Estudis a la UPC. G, M, D” (XIN)                                         PDF  
       
  ALTRES PUBLICACIONS PER A UNITATS UPC    
  Publicació 7è Premi Qualitat Gestió Universitària PDF  
  Publicació 11è Premi Duran Farell, atorgat pel Consell Social 200  
  Publicació bases 22è Premi Qualitat Docència Universitària 2018 PDF  
  Material per a l'acte inaugural del curs de l'Escola de Doctorat 70 Diplomes, 3 roll-up  
  Guia UPC d'acollida (CAST i ENG) 2.300  
  Campany Re-Circula  (9 versions adhesius) 2.575  
  Llibretes UPC Notebloc 28.300  
  Dípctic informatiu per al carnet UPC Alumni 3.000  
  Materials per al Networking Talent Day 50 cartells, 200 butlletes  
  Materials per a Acte acadèmic de la FIB. Diplomes i targetons 125 diplomes, 140 targetons  
  Materials per als Actes investidura doctor honoris causa. Programa de mà 600 programes   
  Llibret "Catàleg d'activitats adreçades a secundària" 3.000  
  Tríptic "Informe Sindicatura de Greuges 2017" 50  
  Materials per al programa "Aquí STEAM"  200 carpeta, 500 díptic  
       
  GESTIÓ DE MARCA    
  Consultes i peticions sobre la marca UPC 75  
  Disseny de nous recursos gràfics 15  
       
  MARXANDATGE     
  Productes ofertats en catàleg 43 productes diferents  
  Vendes curs 2018-2019 19.000 productes  
   (1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF