UPC    Acreditació de les titulacions
5.11 Publicacions institucionals

Descripció: Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2016-2017

       
  PUBLICACIONS CORPORATIVES EXEMPLARS  
  PUBLICACIONS INSTITUCIONALS  
  Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2016-2017(1) 1.500  
  Memòria curs 2016-2017 web  
  Pressupost web i PDF  
  Carpeta UPC curs 2016-2017 32.000  
  Agenda UPC 2016-2017 1.000  
  Calendari curs 2016-2017 3.400  
  Presentació reduïda UPC 2016-2017 (anglès) 300  
  Bosses UPC de paper 5.000  
       
  PUBLICACIONS PER LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS  
  Guia estudis de grau  curs 2017-2018 (1) 6.000  
  Díptic "Estudis de grau a la UPC", curs 2017-2018  10.900  
  Díptic "Estudios de grado y máster 2017-2018"  (castellà) (1) 200  
  Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", 2017-2018 (català) (1) 1.250 català  
  Guia "Estudis de grau a la UPC", curs 2017-2018  (anglès) 1.300  
  Guia "Estudis de grau a la UPC", curs 2017-2018  (xinès) PDF  
  Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", 2017-2018 (castellà) (1) 2.300  
  Material exposició estands UPC per a fires internacionals (lones i adhesius) 6 lones + 200  adhesius  
       
  ALTRES PUBLICACIONS PER A UNITATS UPC  
  Publicació 10è Premi Durant Farell atorgat pel Consell Social PDF  
  Butlleta del CFIS (català i castellà) 5000català  / 500 anglès  
  Díptic del CFIS (català i anglès) 200 català  / 200 anglès  
  Materials Escola de Doctorat 500 díptics / 1.000 punts de llibre  
  Díptics promoció Servei d'Esports: Competició esportiva, Gimnàs UPC i Poliesportiu UPC 4.500  
  Material UCA de la CUDU PDF / 200 cartells  
  Díptic DIES de la CUDU 200  
  6 models de díptics de graus per l'ESEIAAT (català) 3.750  
  2 model de díptic de grau per a la ETSETB (anglès) 400  
  1 model de díptic de grau per a la FOOT (català i castellà) 1.000 català /  PDF castellà  
  1 model de díptic de grau per a la ETSEIB (català) 1.500  
  1 model de díptic de màster per a la ETSEIB (català, castellà i anglès) 300 català / 300 castellà / 100 anglès  
  2 models de díptics de grau per a l'EPSEB (català) 1.420  
  3 models de díptics de màster per a l'EPSEB (català) 750  
  1 model de díptic de màster per a la ESAB (català i anglès) 150 català / 250 anglès  
  1 model Díptic de doctorat Enginyeria Telemàtica (castellà i anglès) 100 català / 100 anglès  
  Guia d'acollida de la UPC (castellà i anglès) 1.300 castellà / 2.200 anglès  
  Re-circula UPC 240 adhesius (2 models)  
  Llibres UPC Notebloc 2017-2018 30.000  
  Photocall UPC Alumni 1  
  Material Idiomes UPC 4.000 punts de llibre  
       
  GESTIÓ DE MARCA  
  Consultes i peticions sobre marca UPC 77  
  Disseny de nous recursos gràfics 27  
       
  MARXANDATGE   
  Productes ofertats 25 productes diferents  
  Vendes curs 2016-2017 16.500 productes  
   (1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF