UPC    Acreditació de les titulacions
5.11 Publicacions institucionals

Descripció: Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2015-2016

       
       
  PUBLICACIONS CORPORATIVES EXEMPLARS  
  PUBLICACIONS INSTITUCIONALS  
  Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2015-2016(1) 1.500  
  Memòria curs 2014-2015 web  
  Pressupost web i PDF  
  Carpeta UPC curs 2015-2016 32.000  
  Agenda UPC 2014-2015 1.500  
  Calendari curs 2014-2015 3.500  
       
  PUBLICACIONS PER LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS  
  Guia estudis de grau  curs 2016-2017 (1) 6.000  
  Díptic "Estudis de grau a la UPC", curs 2016-2017  10.900  
  Díptic "Estudios de grado y máster 2016-2017"  (castellà) (1) 200  
  Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", 2016-2017 (català) (1) 1.250 català  
  Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", 2016-2017 (català i castellà) (1) 200 català / 200 castellà  
  Guia "Estudis de grau a la UPC", curs 2015-2016  (Anglès/xinès) 4.000  
  Díptic "Estudis de grau a la UPC", curs 2016-2017 (Xinès) 1.000  
  Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", 2016-2017 (castellà) (1) 5.500 castellà  
  Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", 2016-2017 (Anglès i castellà) 700 anglès / 2.300 castellà   
  Material exposició estands UPC per a fires internacionals (lones i adhesius) 5 lones  
  Campanya "AraUPC"  metro, bus i tren  
       
  ALTRES PUBLICACIONS PER A UNITATS UPC  
  Publicació 10è Premi Durant Farell atorgat pel Consell Social PDF  
  Butlleta del CFIS (Català i anglès) Butlleta 5000   
  Díptic del CFIS (Català i anglès) 100 català  / 200 anglès  
  Materials Escola de Doctorat: Díptic, roll-up i punt de llibre 500 díptics / 1.000 punts de llibre  
  Díptics promoció Servei d'Esports: Competició esportiva, Gimnàs UPC i Poliesportiu UPC 3.600  
  Díptics UCA de la CUDU PDF  
  Roll-up genèric de la CUDU 1  
  Díptic DIES de la CUDU 200  
  Carpeta nota de premsa per l'EEBE 100  
  Pancartes i plafons per l'EEBE 6  
  1 model de tríptic d'escola per l'EEBE 700  
  Carpeta nota de premsa per l'ESEIAAT 100  
  Pancartes i plafons per l'ESEIAAT 3  
  6 models de díptics de graus per l'ESEIAAT (català) 3.750  
  1 model de díptic de grau per a la ETSETB (català) 700  
  1 model de díptic de grau per a la FOOT (català i castellà) 1.000 català /  PDF castellà  
  1 model de díptic de grau per a la ETSEIB (català) 1.500  
  1 model de díptic de màster per a la ETSEIB (català i castellà) 300 català / 200 castellà  
  2 models de díptics de grau per a l'EPSEB (català) 2.000  
  3 models de díptics de màster per a l'EPSEB (català) 750  
  1 model de díptic de màster per a la ESAB (català, castellà i anglès) 150 de cada idioma  
  1 model Díptic de doctorat Enginyeria Telemàtica (castellà i anglès) 100 català / 100 anglès  
  Guia d'acollida de la UPC (castellà i anglès) 800 castellà / 1.000 anglès  
       
  GESTIÓ DE MARCA  
  Consultes i peticions sobre marca UPC 75  
  Disseny de nous recursos gràfics 30  
       
  MARXANDATGE   
  Productes ofertats 31 productes diferents  
  Vendes 2016 13.500 productes  
   (1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF