UPC    Acreditació de les titulacions
5.11 Publicacions institucionals

Descripció: Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2014-2015

       
  PUBLICACIONS CORPORATIVES EXEMPLARS  
  PUBLICACIONS INSTITUCIONALS  
  Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2014-2015(1) 1.500  
  Presentació reduïda de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2014-2015 (català/castellà/anglès) 1.000 català / 1.000 castellà / 2.000 anglès  
  Memòria curs 2013-2014 web  
  Pressupost web i PDF  
  Carpeta UPC curs 2014-2015 33.000  
  Agenda UPC 2014-2015 1.750  
  Calendari curs 2014-2015 3.500  
       
  PUBLICACIONS PER LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS  
  Guia estudis de grau  curs 2015-2016 (1) 6.000  
  Díptic "Estudis de grau a la UPC", curs 2015-2016  7.000  
  Díptic "Estudios de grado y màster 2015-2016"  (castellà) (1) 300  
  Guia "Estudis de postgrau a la UPC", curs 2015-16 (català/castellà) (1) 1.500 català / 2.200 castellà  
  Guia "Estudis de postgrau a la UPC", curs 2015-16 (anglès) 800 anglès  
  Campanya "AraUPC"  metro, bus i tren  
       
  ALTRES PUBLICACIONS PER A UNITATS UPC  
  Informe de la Sindicatura de Greuges de la UPC 2014 110  
  Publicació 9è Premi Durant Farell atorgat pel Consell Social 200  
  Punts de llibre Servei de Biblioteques de la UPC 2.000  
  Díptics promoció Servei d'Esports: Competició esportiva, Gimnàs UPC i Poliesportiu UPC 6.000  
  Díptics projecte ISMU de la CUDU 500 / PDF  
  Catàleg Programa Doctorat Industrial en Enginyeria Civil i Geoambiental 700  
  2 models de díptics de màsters per a la FME (català/castellà/anglès/xinès) 600  
  6 models de díptics de graus i màsters per a l'EPSEM (català/francès) PDF  
  3 models de díptics de graus i màsters per a l'EET (català) 1.200  
  7 models de díptics de graus i màsters per a l'EPSEVG (català/anglès) 2.150  
  1 model de díptic de grau per a l'EPSECCPB (català) 100  
  1 model de díptic de graus i màsters per a la FNB (català/anglès) 1.000  
  Guia d'acollida de la UPC (castellà i anglès) 1300 castellà / 1.300 anglès  
       
  GESTIÓ DE MARCA  
  Consultes i peticions sobre marca UPC 65  
  Disseny de nous recursos gràfics 35  
       
  MARXANDATGE   
  Productes ofertats 22 productes diferents  
  Vendes 2014 2.000 productes  
   (1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF