UPC    Acreditació de les titulacions
5.11 Publicacions institucionals

Descripció: Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2013-2014

         
    PUBLICACIONS CORPORATIVES EXEMPLARS  
    PUBLICACIONS INSTITUCIONALS  
    Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2013-2014 (1) 1.650  
    Pressupost PDF  
    Carpeta UPC curs 2014-2015 33.500  
    Agenda UPC 2014-2015 1.750  
    Calendari curs 2014-2015 3.500  
         
    PUBLICACIONS PER LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS  
    Guia estudis de grau  curs 2014-2015 (1) 6.000  
    Díptic "Estudis de grau a la UPC", curs 2014-2015  10.200  
    Tríptic "Estudis de graus i postgrau a la UPC", curs 2014-2015  (castellà) (1) 1.100  
    Guia "Estudis de postgrau a la UPC", curs 2014-15 (català/castellà) (1) 1.750 català / 2.000 castellà  
    Guia "Estudis de postgrau a la UPC", curs 2014-15 (anglès/xinès) 500 anglès / 100 xinès  
       
    ALTRES PUBLICACIONS PER A UNITATS UPC  
    Informe de la Sindicatura de Greuges de la UPC 110  
    Punts de llibre promoció Servei de Biblioteques de la UPC 30.000  
    Díptics projectes europeus de la CUDU 800  
    10 díptics de graus i màsters per a  l'ETSCCPB (català/castellà/anglès) 15.000  
    Carpeta de graus i màsters per a la FIB (català/castellà/anglès) 5.000  
    Guia d'acollida de la UPC (castellà i anglès) 1.300  
         
    GESTIÓ DE MARCA  
    Consultes 40  
    Disseny de nous recursos gràfics 30  
         
    MARXANDATGE  
    Productes ofertats 20 productes diferents  
    Vendes 875 productes  
     (1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF