UPC    Acreditació de les titulacions
5.10 Web de la UPC

Descripció: Principals indicadors relacionats amb el serveis web Institucionals.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2018-2019

         
  SERVEIS WEB INSTITUCIONALS  
  Web institucional (1)    
    Visites/sessions 2.020.244  
  Pàgines vistes 4.897.103  
  Accessos segons l'origen:    
  Accessos des de la UPC 20.74%  
  Des de Catalunya 48.69%  
  Des de la resta de l'Estat espanyol 23.53%  
  Altres 27.78%  
  Webs creades amb GenWeb 25  
  Nombre de webs  upc.edu 590  
  Cercador 38.554 cerques úniques  
  Directori 247.014 sessions  
  tv.upc.edu 63.177 sessions  
  Youtube 237.007 reproduccions  4.906 subscriptors  
  APPS UPC   
    Iphone 125.802 sessions (28.86%)  
  Android 310.074 sessions (71.14%)  
  (1) Aquestes dades corresponen a les pàgines del web institucional que fan referència a la institució i els estudis
(2) Nombre de vegades que els usuaris han fet cerques al vostre lloc, s'exclouen les cerques repetides durant una mateixa visita