UPC    Acreditació de les titulacions
5.10 Web de la UPC

Descripció: Principals indicadors relacionats amb el serveis web Institucionals.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2017-2018

         
  SERVEIS WEB INSTITUCIONALS  
  Web institucional (1)    
    Visites/sessions 2.164.774  
  Pàgines vistes 6.021.884  
  Accessos segons l'origen:    
  Accessos des de la UPC 24,40%  
  Des de Catalunya 63,67%   
  Des de la resta de l'Estat espanyol 9,78%  
  Altres 26,55%  
  Webs creades amb GenWeb 51  
  Nombre de webs  upc.edu 633  
  Cercador (2) 115.960 cerques úniques  
  Directori 477.953 sessions  
  tv.upc.edu 91.050 sessions  
  Youtube 199.717 reproduccions  3.806 subscriptors  
  APPS UPC     
    Iphone 43.804 sessions (25,33%)  
  Android 140.987 sessions (74,67%)  
  (1) Aquestes dades corresponen a les pàgines del web institucional que fan referència a la institució i els estudis
(2) Nombre de vegades que els usuaris han fet cerques al vostre lloc, s'exclouen les cerques repetides durant una mateixa visita