UPC    Acreditació de les titulacions
5.10 Web de la UPC

Descripció: Principals indicadors relacionats amb el serveis web Institucionals.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2015-2016

           
  SERVEIS WEB INSTITUCIONALS    
  Web institucional (1)      
    Visites/sessions 2.471.303    
  Pàgines vistes 7.766.480    
  Tamany (2) 3.420.000    
  Fitxers rics (pdf, doc, docx, ppt) (3) 211.650    
  Accessos segons l'origen:      
  Accessos des de la UPC 32,10%    
  Des de Catalunya 65,09%    
  Des de la resta de l'Estat espanyol 9,51%    
  Altres 25,40%    
  Webs creades amb GenWeb 61    
  Nombre de webs  upc.edu 456    
  Cercador UPC  78.835    
  Directori 345.860 sessions    
  tv.upc.edu 52.393 sessions    
  iTunes UPC 1.179 descàrregues   280 suscriptors    
  Youtube 192.701 reproduccions  2.245 suscriptors    
  APPS UPC       
    Iphone 51.279 sessions (21,87%)    
  Android 183.172 sessions (78,13%)    
  (1) Enguany s'han optimitzat els filtres de monitorització de dades i amb el procés de migració genweb i de fusió de departaments s'han donat de baixa webs. Aquestes dades corresponen a les pàgines del web institucional que fan referència a la institució i els estudis
(2) Cerca a Google.com lang=english site:upc.edu
(3) Cerca a Google.com lang=english site:upc.edu filetype:pdf,doc,docx,ppt (pdf=205.000)