UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019

  Tancament de l'exercici 2019      
  PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS      
         
         
  EDIFICIS Estat Import  
  No hi ha noves construccions      
         
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS    -