UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017

  Tancament de l'exercici 2017      
  PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS      
         
         
  EDIFICIS Estat Import  
  CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial) Instals. Acabat  373.470,80  
  CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB Acabat  6.244,00  
  CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB: Instals. Acabat  64.377,22  
  CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB Acabat  6.244,00  
  CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB: Instals. Acabat  418.368,68  
  OGCB OBRES GRALS. CAMPUS BESOS o LLEVANT (ZONA FORUM) Acabat  687.846,50  
  PMTR Edif.Recerca,Desenvolupament i Innovacio Tecnològica (RDIT) C.CIM (Fundació) Acabat  19.968,33  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS    1.576.519,53