UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016

         
  EDIFICIS Estat Import  
  CB02 Edificis C i I Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)  ETSEIB Instals. Acabat  59.262,00  
  CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial) Acabat  112.934,20  
  CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial) Instals. Acabat  56.829,52  
  CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB En curs  238.885,02  
  CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB En curs  169.657,59  
  OGCB OBRES GRALS. CAMPUS BESOS o LLEVANT (ZONA FORUM) En curs  1.672.792,69  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS    2.310.361,02