UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2018

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? 2 13 18  
  Ens acompanyes per impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la UPC? 1 13 12  
  La perspectiva interseccional per a l’acció sobre les desigualtats socials 1 15 4  
  Eines per millorar la gestió dels recursos i residus als laboratoris 3 54 24  
  Tecnologia LED. Aplicacions en edificis educatius 1 11 4  
  TOTAL 8 106 62  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  El valor de la Marca UPC. Aspectes legals i convivència de marques 1 8 4  
  Màrqueting digital. Elaboració i planificació d'una campanya de màrqueting 1 20 20  
  Promoció i captació d’estudiants a través de les xarxes socials 1 19 16  
  Anàlisis de mètriques i informes de resultats de la presència i ús de les xarxes socials 1 15 12  
  Campanyes de màrqueting on-line: creació, disseny i avaluació amb Google Analytics 1 12 12  
  Disseny i elaboració de taulers amb Google Analytics: etiquetatge i identificació d’usuaris 1 12 10  
  Disseny de cartells, fulletons i infografies. Com transmetre un missatge a través d’imatges 1 18 16  
  Storytelling com estratègia de màrqueting per presentar idees, productes o serveis- 1 20 16  
  Metodologies docents per impartir sessions de formació. Recursos teatrals per a la docència 1 8 12  
  Introducció a la conservació del fons antic 1 14 5  
  Configuració i administració d’Atenea com a entorn virtual d’aprenentage: millora i disseny de les assignatures 1 9 12  
  Taller: Processos de gestió acadèmica a un centre docent 1 1 16  
  TOTAL 12 156 151  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Disseny i edició de sòlids amb SolidWorks 1 8 15  
  Desenvolupament d'aplicacions LabVIEW 1 4 24  
  Requeriments i al·legacions dels projectes R+D 5 44 18  
  Anàlisi de mecanismes i multisòlids amb SolidWorks 1 9 12  
  Projectes amb Arduino i LabVIEW 1 11 16  
  Mecanització CNC amb CAD-CAM 1 15 20  
  Formació bàsica Reglaments REACH i CLP 1 10 12  
  Gestió de projectes R+D i eines de gestió de la recerca: criteris UNEIX, Projectes RIS3CAT i altres programes 1 19 3,5  
  Aspectes financers del Programa Horitzon 2020 1 71 5,5  
  La gestió dels projectes PECTS, Sectors Emergents i RIS3CAT 1 17 4  
  Gestió de projectes R+D. Eines SIC de gestió de la recerca 1 16 4  
  Gestió del personal de recerca: SPA 1 40 2  
  Social Media en la investigació 1 15 6  
  Preparació de propostes de projectes R+D: convocatòries 2018 1 14 4  
  Internacionalització del lloc de treball sense sortir de la UPC 1 25 12  
  TOTAL 19 318 158  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Identificar i minimitzar els efectes de l'estrès 1 11 12  
  Com gestionar les queixes i les reclamacions en l'atenció a l'usuari 1 16 12  
  Resolució positiva dels conflictes interpersonals 2 38 40  
  Mediació i resolució positiva dels conflictes 1 13 20  
  Comunicació amb storytelling 1 12 16  
  Lideratge d'equips tècnics 1 14 12  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball 3 180 48  
  Comunicar per col·laborar 1 7 7,5  
  TOTAL 11 291 167,5  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 2 24 44  
  Taller pràctic: gestió del canvi aplicant metodologies àgils 1 20 8  
  Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels programes formatius de la UPC 2 4 7  
  Tractament i processament de dades 1 20 16  
  Com millorar els informes bibliomètrics sobre producció científica: fonts, indicadors, planificació i comunicació 1 20 20  
  Memòria Digital UPC (MDUPC): per preservar i fer visible la memòria fotogràfica de la Universitat 1 19 5  
  Taller pràctic sobre com aplicar l'IVA en l'àmbit Universitari 3 65 24  
  ERES: Nou aplicatiu de registre de documents 2 34 4  
  Elaboració d’un projecte de visualització de dades 1 19 20  
  Metodologies àgils com a eines de planificació i organització: Kanban i Scrum 1 13 24  
  Gestió de reclamacions de quantitat 1 41 4  
  El Contracte Menor: Definició i Requeriments. Aplicatiu de SAP IG4S de  gestió dels contractes menors 1 155 3  
  Estada formativa: gestió econòmica 2 3 105,9  
  TOTAL 19 437 284,9  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 1 9 9  
  Fulls de càlcul amb Ms Office Excel i transició a Calc LibreOffice 2 35 50  
  UPCconnect, les comunicacions unificades de la UPC 3 31 15  
  Genweb. Edició bàsica de continguts 1 20 24  
  Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet 3 39 12  
  Configuració de Demana UPC 1 14 13  
  Introducció a l'eina: òrgans de Govern 2.0 1 11 6  
  Internet 360. Eines i tendències 2.0 aplicades a la tasca professional 1 16 20  
  Genweb: creació i personalització de plantilles 1 19 6  
  Genweb: disseny d’interacció web i usabilitat 1 17 16  
  Genweb: bones pràctiques aplicades a la gestió i disseny de continguts 1 13 10  
  Introduccció a l’eina Comunitats UPC 1 8 3,5  
  Seguretat i auditoria en Sistemes Operatius i en Entorns Virtuals 1 17 8  
  Introducció als atacs i a les vulnerabilitats de les aplicacions web 1 17 8  
  Seguretat TIC i Teletreball 2 27 6  
  Gestió i clonació d’equips amb OpenGnsys. Nivell Avançat 1 15 40  
  Fonaments de DevOps. Filosofia i models de gestió 2 33 32  
  GitLabUPC. El repositori de codi institucional 1 22 6  
  Talaia. Introducció a la identificació de tràfic mitjançant Netflow 1 18 3  
  Docker i arquitectura de microserveis 1 20 8  
  Qualitat de software: Testing i bones pràctiques 1 19 12  
  Introducció als escriptoris virtuals i aplicacions virtualitzades. Visió pràctica projecte RaVaDa VDI 1 20 8  
  Cloud UPC: creació i gestió d'infraestructures via API. Cas pràctic d'ús 1 10 4  
  Configuració de demanaUPC: eina per l’atenció a l’usuari i gestió de tiquets 2 24 28  
  Genweb. Innovació i disseny de les pàgines 1 16 16  
  Metodologies àgils: integrar i col·laborar amb l’usuari en el desenvolupament i la gestió dels projectes TIC 1 42 9  
  I DevOps.UPC Conference 1 77 5  
  TOTAL 35 609 377,5  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Improve your pronunciation! 3 32 54  
  Preparació per a l'examen KET (Cambridge English Certification) - (A2) 1 9 35  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (III) - (A2.2) 1 10 32  
  Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) 1 10 18  
  English listening skills (B2.1- B2.2) 2 24 30  
  Customer Connections: Communication techniques to improve customer service (B1) 3 38 90  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (I) - (A1.1) 1 6 30  
  Preparació per a l’examen PET (Preliminary English Test -Cambridge English Certification) - (B1) 1 9 35  
  Preparació per a l’examen FCE (First Certificate Exam -Cambridge English Certification) - (B2) 1 11 45  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. 1 28 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (II) - (A1.1/A1.2) 1 12 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (II) - (A2.1) 2 20 60  
  Preparació per a l’examen Advanced (Cambridge English Certification) 1 11 45  
  Eines i recursos per a la redacció multilingüe i la qualitat lingüística a la UPC. 1 27 24  
  Reporting performance and results (B2.2/C1.1) 1 10 25  
  Atenció a l’usuari en anglès per a laboratoris i tallers (A2.2/B2.2) 1 5 30  
  English Communication Skills 1 13 30  
  A1.2/A2.2 – Anglès per a l’atenció a l’usuari 1 11 30  
  TOTAL 24 286 673  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)  6 35 44  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals  11 162 99  
  Formació específica en prevenció de riscos laborals: laboratoris i tallers 3 48 21  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 7 41 28  
  TOTAL 27 286 192  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 5 115 22,5  
  Anàlisi de riscos dels sistemes d'informació: protecció de dades i Esquema Nacional de Seguretat 1 16 5  
  TOTAL 6 131 27,5  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 161 2.620 2.093  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 31 desembre de 2018