UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2016

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Analitzadors de xarxes elèctriques: supervisió i control d'instal·lacions 1 18 10  
  Climatitzadors: recuperadors de calor i free cooling 1 8 10  
  Taller de gestió de la interculturalitat 1 9 10  
  TOTAL 3 35 30  
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  Community Manager: pautes, criteris i bones pràctiques 1 21 16  
  Edició de llibres per a la docència amb Word e InDesig 1 14 10  
  El valor de la marca 1 14 4  
  Estratègies per al tractament de comunicació de crisi a les xarxes socials 1 14 8  
  Gestió de continguts docents en accés obert amb l’eina UPCOpenCourseWare (OCW) 1 13 5  
  Introducció a l'analítica web amb Google Analytics aplicada a la promoció d'estudis 1 15 12  
  Publicitat i email màrqueting a les xarxes socials 1 24 8  
  Taller d’analítica web amb Google Analytics: Nivell avançat 1 12 16  
  Vídeotutorials: tècniques d’edició i postproducció 1 13 18  
  TOTAL 9 140 97  
  EIX 2. RECERCA  
  Arduino als laboratoris 1 12 12  
  Disseny i edició de sòlids amb SolidWorks 1 19 12  
  Gestió econòmica R+D a les UTG's 1 8 20  
  Oleohidràulica proporcional 1 11 12  
  Soldadura bàsica en electrònica 1 13 12  
  TOTAL 5 63 68  
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Afrontar amb resiliència situacions exigents  2 31 32  
  Atenció i resolució de demandes de l'usuari multicanal 1 15 16  
  Comunicació efectiva i afectiva: fonaments del compromís 1 14 16  
  Entrevistes de resultats i desenvolupament de l'equip 1 15 16  
  Itinerari formatiu per a la UTG de Terrassa  2 9 28  
  Pensament visual: volant cap a la creativitat 1 16 20  
  TOTAL 8 100 128  
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Design smart university services in the new collaboration era. UPC International Staff Training Week 1 5 23,5  
  E-comanda, e-factura i signatura digital a través de SAP Fico  3 78 24  
  Estada formativa: gestió econòmica 1 1 18,5  
  Fonaments de gestió econòmica bàsica 1 7 19  
  Formació bàsica en SAP econòmic 1 7 18  
  Gestió econòmica a la UPC. Novetats 2017 1 134 3  
  Infografia. Nivell bàsic 1 17 16  
  Introducció a la visualització de dades 1 19 25  
  Introducció al treball en equips col·laboratius 2 73 44  
  Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 2 32 40  
  Reports SAP per a la gestió de projectes 1 13 4  
  TOTAL 15 386 235  
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Access 2010. Formació bàsica. 1 7 24  
  Aplicatiu Fàcil: Noves funcionalitats versió 21.1  2 27 6  
  Aprendre a programar amb Python 1 20 25  
  Autenticació en les API REST 1 8 16  
  Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 1 6 9  
  Correu UPC: Bones pràctiques en l’ús de l’agenda, llibretes d’adreces i llistes de correus 2 32 16  
  Desenvolupament d'aplicacions mòbils per Android i IOS 1 20 35  
  Desenvolupament de sistemes   d’informació: Framework PHP per aplicacions Zend 1 11 25  
  Desenvolupament web: visió pràctica d’AngularJS 1 6 16  
  Disseny i programació d’una API REST 1 8 16  
  Eina Altair-Sigvi per la gestió de la seguretat d’actius TIC a la UPC 1 7 4  
  Eines d’auditoria d’aplicacions i infraestructures “as a service”. 1 9 5  
  Fonaments del Disseny Gràfic i eines digitals de disseny 1 19 16  
  Genweb. Nivell avançat d’edició  aplicant Responsive Design 1 17 16  
  Genweb. Nivell bàsic d’edició fent ús d’HTML i CSS 2 36 32  
  Introducció a l’automatització amb relés programables Zelio Logic 1 6 16  
  Introducció a la configuració de sistemes amb Puppet 1 17 12  
  Introducció a la seguretat: els riscos i els perills d’internet  2 27 8  
  Monitorització de logs 1 13 12  
  Seguretat a l’ordinador. Estic protegit? 2 26 8  
  Seguretat TIC en entorns de teletreball 3 59 12  
  TOTAL 28 381 329  
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Anglès bàsic per a laboratoris i tallers 1 7 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (III) 1 8 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial 1 2 30  
  Atenció a l'usuari en anglès. Nivell inicial (III) 1 8 30  
  Company visits 1 12 20  
  Improve your pronunciation! 1 11 12  
  MERLÍ! Manual d’estil i recursos lingüístics de la UPC 1 12 8  
  Monogràfic d’anglès.  La gestió econòmica i l’atenció a l’usuari 1 6 30  
  Preparació per a l'examen KET (Cambridge English Certification) 1 13 30  
  Qualitat en la redacció de continguts web en anglès 1 11 3  
  Speaking and Listening for user suport (II)  2 22 60  
  Suport a la Preparació per a l’examen KET (Cambridge English Certification) 1 1 4  
  Taller de llengua catalana nivell 1 1 13 9  
  Taller de llengua catalana nivell 2 1 16 6  
  TOTAL 15 142 302  
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)  8 39 64  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals  10 103 90  
  Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal TIC  8 117 12  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA)  2 10 8  
  TOTAL 28 269 174  
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal?  3 32 13,5  
  Protecció de dades en el disseny TIC: Aplicar la LOPD en l’origen! 1 15 4,5  
  TOTAL 4 47 18  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 115 1.563 1.381  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball