UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2019

                 
  OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI  
   
  DATA CONVOCATÒRIA ESCALA TORN PLACES CONVOCADES PRESENTATS GUANYADOR/A  
  DOGC 7810 de 14/2/2019 Auxiliar administrativa (subgrup C2) Lliure 88 376 88  
  DOGC 7969 de 27/9/2019 Gestió (subgrup A2) Lliure  21 89 21  
  DOGC 7969 de 27/9/2019 Gestió (subgrup A2) Promoció interna 30 136 30  
  DOGC 7969 de 27/9/2019 Gestió (subgrup A2) Promoció interna per a la integració pers.laboral fix 4 3 4  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI  
                 
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE PROMOCIÓ HORITZONTAL   
                 
                 
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS  
  Tècnic/a d'Administració ( en comissió de serveis) 007-48 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) VACANT 2  
  Tècnic/a d'Administració 192-39 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 2  
  Tècnic/a  189-17 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 7  
  Cap d'Àrea PDI i Recerca  183-26 A1A2 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 3  
  Tècnic/a d'Administració  195-15 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 7  
  Tècnic/a d'Administració  195-16 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 11  
  Tècnic/a d'Administració  195-17 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 11  
  Tècnic/a  195-18 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració  195-19 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 4  
  Tècnic/a d'Administració  195-20 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 4  
  Tècnic/a   188-65 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració 188-66 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 2  
  Tècnic/a   194-36 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 5  
  Tècnic/a d'Administració  007-49 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) VACANT 1  
  Tècnic/a  192-44 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA  
  Bibliotecari/ària 520-65 A2 20 Bibliotecari/ària (F) 1 2  
  Bibliotecari/ària 520-66 A2 20 Bibliotecari/ària (F) 1 2  
  Cap de la Unitat de Recursos, Serveis i Suport a la Recerca  185-23 A1A2 22 Cap 2 Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a d'Administració  195-26 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 2  
  Tècnic/a d'Administració  195-27 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 4  
  Tècnic/a d'Administració  007-52 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a  052-27 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració 002-24 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 6  
  Responsable Unitat Assessorament i Suport laboral a la Recerca 001-67 A1A2 24 Cap 2 nivell 1 (F) VACANT 1  
  Tècnic/a d'Administració  001-68 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració  001-69 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració  188-73 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) VACANT 1  
  Tècnic/a d'Administració  001-72 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) VACANT 1  
  Cap Unitat de Projectes Nacionals R+D+I 152-06 A1A2 24 Cap 2 Nivell 1 (F) DESERTA 0  
  Tècnic/a d'Administració 192-47 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 7  
  Tècnic/a d'Administració 041-05 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 3  
  Tècnic/a  181-74 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) VACANT 1 Exclòs  
  Tècnic/a d'Administració 188-76 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració 188-77 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) DESERTA  
  Tècnic/a d'Administració 188-78 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 5  
  Lletrat/da 063-08 A1 24 Tècnic/a de Staff Nivell 2 (F) DESERTA 0  
  Tècnic/a 181-75 A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) VACANT 1 Exclòs  
  Cap Unitat Gestió Acadèmica i Organització Docent  184-13 A1A2 24 Cap 2 Nivell 2 (F) VACANT 1  
  Cap de l'Oficina de Documentació i Arxiu (ODA) 520-67 A1A2 24 Bibliotecari de Gestió Nivell 1 (F) 1 5  
  Tècnic/a d'Administració 194-43 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 2  
  Tècnic/a d'Administració 194-44 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 3  
  Tècnic/a d'Administració 194-45 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) VACANT 3  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  42  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ              
                 
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS  
  Responsable de Relacions Internacionals i Admissions  188-64 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 16  
  Tècnic/a 194-35 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 13  
  Tècnic/a de Suport 946-08 C2  16 Tècnic/a de Suport Nivell 2 (F) 1 5  
  Tècnic/a  001-63 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 1 29  
  Tècnic/a  001-64 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 (F) 1 35  
  Tècnic/a  195-24 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 17  
  Tècnic/a  188-70 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 14  
  Tècnic/a  192-46 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 16  
  Tècnic/a  001-73 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 40  
  Tècnic/a  052-28 A1 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 1 27  
  Cap Unitat de Projectes Nacionals R+D+I 152-07 A1 24 Cap 2. Nivell 1 (F) 1 7  
  Ampliació Borsa de treball auxiliar administratiu/iva C2   Tècnic/a de Suport 25 365  
  Lletrat/ada 063-09 A1 24 Tècnic/a Staff nivell 2 (F) 1 68  
  Tècnic/a d'Administració  188-80 C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3 1 18  
  Cap Unitat Gestió Acadèmica i Organització Docent  184-14 A1 24 Cap 2 nivell 2 1 13  
  TOTAL NOMBRE PLACES : 39  
                 
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE LLIURE DESIGNACIÓ            
                 
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS  
  Cap UTG Àmbit Arquitectura de Sant Cugat 185-21 A1A2 24 Cap 1B Nivell 2 (F) 1 2  
  Cap UTG Campus Vilanova i la Geltrú (en comissió de serveis) 182-14 A1A2 24 Cap 1B Nivell 2 (F) 1 5  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  2  
                 
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS            
                 
  NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS GUANYADOR/A  
  17 Places Administratiu/-va. Resolució 847/2019, de 16 de maig C1C2 18  i 16 TSN1 i TSN2 5 5  
  12 Places Administratiu/-va. Resolució 1177/2019, de 10 de juliol C1C2 18 i 16 TSN1 i TSN2 0 0  
  1 Plaça Administratiu/-va. Resolució 1933/2019, de 21 de nov. C1C2 18 TSN1 0 0  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  30  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIXE INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ            
                 
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP COMPLEMENT  PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS  
  Responsable Recepcio de Tarda 195-14 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 2  
  Responsable Recepcio de Tarda 192-41 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 2  
  Responsable Serveis de Recepció 195-12 3 k Responsable Serveis Rec nivell1 VACANT 3  
  Responsable Serveis de Recepció 195-13 3 K Responsable Serveis Rec nivell1 1 3  
  Responsable Serveis de Recepció 160-91 3 k Responsable Serveis Rec nivell1 1 6  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori  172-09 3 o Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 VACANT 1  
  TÈCNIC/A SUPERIOR EN IC 181-70 1 l Tècnic/a IC (Nivell 1) 1 14  
  TÈCNIC/A SUPERIOR EN IC 044-01 1 l Tècnic/a IC (Nivell 1) 1 20  
  Responsable Recepció de Tarda 185-22 3 P Responsable Recepció (Tarda) DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 188-67 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 188-68 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 188-69 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 183-27 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 173-08 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 160-92 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 160-93 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  Auxiliar de Serveis 181-71 4 Q Auxiliar de Serveis VACANT 1 exclòs  
  TÈCNIC/A SUPERIOR EN IC 195-25 1 I Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 10  
  Tècnic/a en IC.  183-28 1 I Tècnic/a en IC. Nivell 1 Revocació plaça    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 181-72 3 o Tècnic/a de TL. Nivell 3 DESERTA 0  
  Responsable de Seguretat TIC i Protecció de Dades 063-07 1 A0 Cap 1A Nivell 1 1 2  
  Cap de Taller i Laboratori  188-72 1 H Cap de Taller i Laboratori 1 5  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 194-38 2 K Tècnic/a IC nivell 2 VACANT 2  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 195-38 2 k Tècnic/a IC nivell 2 DESERTA 0  
  Responsable Serveis de Recepció 195-39 3 k Responsable Serveis Rec nivell1 1 3  
  Responsable Recepció Tarda 194-41 3 P Responsable Recepció Tarda VACANT 1  
  Responsable Recepció Tarda 185-24 3 p Responsable Recepció Tarda VACANT 2  
  Responsable Recepció Tarda 181-73 3 p Responsable Recepció Tarda VACANT 0  
  Auxiliar de Serveis 160-94 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 182-13 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 183-29 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 188-75 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 194-40 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Tècnic/a de Taller i Laboratorio 194-42 3 O Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 DESERTA 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 188-79 2 K Tècnic/a IC nivell 2 1 4  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 183-30 1 I Tècnic/a IC nivell 1 1 10  
  Cap Serveis Tècnics Laboratoris 195-40 1 H Cap de Taller i Laboratori 1 12  
  Tècnic/a en IC 195-41 2 K Tècnic/a en IC Nivell 2 1 1  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori  181-76 3 O Tècnic/a de Taller i Laboratori  DESERTA 0  
  Responsable Recepció de Tarda 194-46 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 2  
  Responsable Recepció de Tarda 185-25 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 2  
  Responsable Recepció de Tarda 181-77 3 P Responsable Recepció (Tarda) VACANT 1  
  Auxiliar de Serveis 173-09 4 Q Auxiliar de Serveis 1 2  
  Auxiliar de Serveis 189-20 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  44  
   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL              
   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 171-48 2 Tècnic/a TL. Nivell 2 1 10  
  Borsa de Treball de Tècnics/Tècniques de Suport en Biblioteca 3 Tècnic/a de Suport en Biblioteca 17 104  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 172-10 3 Tècnic/a de Taller i Labor. nivell 3 1 4  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori  192-48 2 Tècnic/a de Taller i Labor. nivell 2 VACANT  3  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  20  
   
  Dades a 31/12/2019