UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2018

  OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI
 
  ESCALA TORN PLACES CONVOCADES PRESENTATS GUANYADOR/A
  NO HI HA CONVOCATÒRIES        
 
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI
               
  Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal
               
               
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS
  Cap Unitat Projectes Internacionals R+D+I 152 SSRI A1A2 24 Cap 2. Nivell 1F 1 1
  Responsable de Serveis  520 SBPA FABM/AABM 22 Bibliotecari/ària Responsable de Serveis (F) 1 1
  Tècnic/a (en comissió de serveis) 172 UTGAN A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) 1 1
  Tècnic/a 020 SDP A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) 1 1
  Tècnic/a 052 GPAQ A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) 1 1
  Tècnic/a d'Administració  133 SGERI A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 5
  Tècnic/a d'Administració  133 SGERI A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 2
  Tècnic/a d'Administració  133 SGERI A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 5
  Tècnic/a 194 UTGCDB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) DESERTA 0
  Tècnic/a 052 GPAQ A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) VACANT 1
  Cap Unitat Suport Recerca i TRR 195 UTGCNTIC A1A2 24 Cap 2 nivell 1 (F) 1 3
  Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes ETSETB 195 UTGCNTIC A1A2 24 Cap 2 nivell 2 (F) 1 6
  Cap Unitat Suport Departament 195 UTGCNTIC A1A2 24 Cap 2 nivell 2 (F) 1 5
  Cap Unitat Recursos i Serveis 195 UTGCNTIC A1A2 24 Cap 2 nivell 2 (F) 1 6
  Cap Unitat Gestió Estudis Doctorat 195 UTGCNTIC A1A2 22 Cap 2 nivell 3 (F) VACANT 2
  Cap Serveis Jurídics i Convenis 038 SJC A1 28 Cap 1A nivell 1 (F) 1 1
  Tècnic/a  007 SGA A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F)  DESERTA 0
  Tècnic/a  189 UTGAEB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) DESERTA 0
  Tècnic/a d'Administració 171 UTGAC A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 1
  Tècnic/a 188 UTGAEIB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) 1 1
  Tècnic/a d'Administració 001 SP A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 2
  Cap Unitat Gestió Estudis Doctorat 195 UTGCNTIC A1A2 22 Cap 2 nivell 3 (F) 1 1
  Tècnic/a 001 SP A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) DESERTA 0
  Tècnic/a (en Comissió de Serveis) 172 UTGAN A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) 1 1
  Tècnic/a d'Administració 033 SPA A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 1
  Tècnic/a 001 SP A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) DESERTA 0
  Tècnic/a  189 UTGAEB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) DESERTA 0
  Tècnic/a d'Administració 188 UTGAEIB A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 1
  Tècnic/a 194 UTGCDB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) VACANT 4
  Tècnic/a d'Administració 173 UTGAM A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 7
  Cap Unitat Gestió Estudis Grau i Màster 193 UTGAOO  A1A2 22 Cap 2 nivell 3 (F) DESERTA 0
  Responsable de Relacions Internacionals i Admissions (en comissió de serveis)  188 UTGAEIB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) DESERTA 0
  Tècnic/a d'Administració  (en comissió de serveis)  007 SGA A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) 1 2
  Tècnic/a 001 SP A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) Convocatòria sense efecte 0
  Cap de l' Àrea de Suport a la Gestió de la Recerca i Transferència de Resultats (TRR) 188 UTGAEIB A1A2 24 Cap 2 de Gestió nivell 2 (F) 1 1
  Cap Unitat Gestió Estudis Grau i Màster 193 UTGAOO  A1A2 22 Cap 2 nivell 3 (F) DESERTA 0
  Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes 185 UTGASG A1A2 22 Cap 2 de Gestió nivell 3 (F) 1 2
  Bibliotecari/ària  520 SBPA FABM/AABM 22 Bibliotecari/ària  1 2
  TOTAL NOMBRE PLACES :  38
               
  Concursos de personal funcionari interí
               
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS
  Tècnic/a  070  AI A1A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) 1 2
  Tècnic/a d'Innovació  152 SSRI A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 7
  Tècnic/a  030-01 GIC A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 27
  Tècnic/a  030-02 GIC A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 27
  Tècnic/a  030-03  GIC A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 27
  Tècnic/a Lingüista  640 SLT A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) 1 17
  Tècnic/a  194 UTGCDB A2 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) VACANT 14
  Tècnic/a  710  EEL A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 1
  Ampliació Borsa de treball de l'escala auxiliar administratiu/iva Tots campus C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 1 i 2 32 persones  165
  Cap Unitat Gestió Estudis Grau i Màster  193  UTGAOO A2 22 Cap 2 Nivell 3 (F) 1 4
  TOTAL NOMBRE PLACES : 10
               
               
  Concursos de personal funcionari de lliure designació
               
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS
  Cap de la UTG Àmbit de Camins 171 UTGAC A1 28 Cap 1A Nivell 1 (F) 1 8
  Cap de la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona 183 UTGAB A1 28 Cap 1A Nivell 1 (F) VACANT 5
  Cap de la UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona 188 UTGAEIB A1 28 Cap 1A Nivell 1 (F) 1 4
  Cap de la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona 183 UTGAB A1 28 Cap 1A Nivell 1 (F) 1 6
  Cap de la UTG Àmbit de Matemàtiques  173  UTGAM A1 24 Cap 1A Nivell 3 (F) 1 6
  TOTAL NOMBRE PLACES :  5
               
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS          
               
  NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS GUANYADOR/A
  13 Places Administratiu/-va. Resolució 198/2018, de 2 de febrer C1C2 18  i 16 TSN1 i TSN2 8 a places TSN1 i 5 a places TSN2 7 Guanyador/a / 5 Desertes
  2 Places Administratiu/-va. Resolució 259/2018, de 7 de febrer C1C2 16 TSN2 0 2 Desertes
  2 Places Administratiu/-va. Resolució 569/2018, de 15 de març C1C2 18 TSN1 1 1 Guanyador/a / 1 Deserta
  10 Places Administratiu/-va. Resolució 863/2018, de 26 d'abril C1C2 16 TSN2 0 10 Desertes
  10 Places Administratiu/-va. Resolució 862/2018, de 26 d'abril C1C2 18 TSN1  10 6 Guanyador/a /3 Desertes/ 1 Vacant
  11 Places Administratiu/-va. Resolució 1341/2018, de 3 de juliol C1C2 16 TSN2 3 2 Guanyador/a / 9 Desertes
  12 Places Administratiu/-va. Resolució 1341/2018, de 3 de juliol C1C2 18 TSN1  5 3 Guanyador/a / 3 Desertes/ 6  Vacants
  5 Places Administratiu/-va. Resolució 2273/2018, de 10 de desembre C1C2 16 TSN2 0 5 Desertes
  7 Places Administratiu/-va. Resolució 2270/2018, de 10 de desembre C1C2 18 TSN1  3 3 Guanyador/a / 3 Desertes/ 1 Vacant
  TOTAL NOMBRE PLACES :  72
               
               
               
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIXE INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ          
               
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP COMPLEMENT  PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 171 UTGAC 3 O Tècnic/a de TL. Nivell 3 VACANT 1
  Responsable SIC 701 AC 1 D Responsable de Sistemes Informàtics i de Comunicacions 1 17
  Cap de Manteniment i Obres 184 UTGM 2 E Cap Manteniment i Obres. Nivell 2 1 5
  Responsable Serveis de Recepció 189 UTGAEB 3 K Responsable de Serveis de Recepció. Nivell 1 1 6
  Tècnic/a Taller i Laboratori 171 UTGAC 3 O Tècnic/a TL. Nivell 3 DESERTA 0
  Auxiliar de Serveis 160 CCN 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0
Responsable SIC 043 SDDSTIC 1 D Responsable SIC 1 12
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 183 UTGAB 2 K Tècnic/a IC. Nivell 2 1 4
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 194 UTGCDB 2 N Tècnic/a de Taller i Laboratori. Nivell 2 VACANT 1
  Suport Tècnic en Informàtica i Comunicacions 701 AC 3 0 Suport en IC. Nivell 2 1 1
  Responsable SIC  181 UTGBL 1 D Responsable SIC 1 10
  Responsable Recepció Tarda 189 UTGAEB 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 2
  Auxiliar de Serveis 173 UTGAM 4 Q Auxiliar de Serveis 1 2
Encarregat/ada de Manteniment 192 UTGCT 3 M Encarregat de Manteniment 1 3
Encarregat/ada de Manteniment 192 UTGCT 3 M Encarregat de Manteniment 1 3
Cap Unitat d'Ecosistemes d'Innovació i Emprenedoria 152 SSRI 1 E Cap 2 Nivell 2 (L) 1 5
Responsable Recepció Tarda 181 UTGBL 3 P Responsable Recepció (Tarda) VACANT 1
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 184 UTGM 2 K Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 2
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions  187-04 2 K Tècnic/a en IC. Nivell 2 VACANT 1
Operador/a en Informàtica i Comunicacions  181 UTGBL 3 O Suport en IC. Nivell 2 DESERTA 0
Auxiliar de Serveis 160 CCN 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0
Cap SIC (en comissió de serveis) 171 UTGAC 1 C0 Cap SIC. Nivell 2 1 6
Suport Tècnic en Informàtica i Comunicacions 182 UTGVG 3 O Suport en IC Nivell 2 1 1
Responsable Recepció de Tarda  181 UTGBL 3 P Responsable Recepció (Tarda) VACANT 1
Responsable Recepció de Tarda 173 UTGAM 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 2
Operador/a en IC 184 UTGM 3 O Suport en IC nivell 2 DESERTA 0
Auxiliar de Serveis  181 UTGBL 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0
TOTAL NOMBRE PLACES :  27
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
             
NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A PRESENTATS
TÈCNIC/A DE LABORATORI 184 UTGM 2 Tècnic/a Taller/Laboratori Nivell 2 1 7
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions  192 UTGCT 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 3
Tècnic/a de Taller i Laboratori  192 UTGCT 2 Tècnic/a de TL. Nivell 2 1 4
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions  188 UTGAEIB 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 4
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions  194 UTGCDB 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 2
Tècnic/a de Suport en Biblioteca 520 SBPA 3 Tècnic/a de Suport en Biblioteca 1 66
Tècnic/a de Taller i Laboratori 193 UTGAOO 3 Tècnic/a de TL. Nivell 3 1 8
Operador en Informàtica i Comunicacions 189 UTGAEB 3 Suport en IC, nivell 2 1 4
Borsa Tècnics/Tècniques de suport en biblioteca (caps de setmana diürn i nocturn)  520 SBPA 3 Tècnic/a de Suport en biblioteca 1 47
Suport en Informàtica i Comunicacions 160 CCN 2 Suport en IC, nivell 1 1 7
Tècnic/a de Taller i Laboratori 194 UTGCDB 2 Tècnic/a TL. Nivell 2 1 4
Tècnic/a Superior en IC 195 UTGCNTIC 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 2
Tècnic/a de Taller i Laboratori 188 UTGAEIB 3 Tècnic/a TL. Nivell 3 1 4
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 194 UTGCDB 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 2
Tècnic/a de Taller i Laboratori 194 UTGCDB 2 Tècnic/a TL. Nivell 2 VACANT 6
Tècnic/a de Taller i LAboratori 171 UTGAC 3 Tècnic/a TL. Nivell 3 1 3
Tècnic/a Superior en Informàtica i Comunicacions 195 UTGCNTIC 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 4
Tècnic/a de Selecció  020 SDP 1 Tècnic/a de Gestió Nivell 1 1 35
Operador/a en Informàtica i Comunicacions 188 UTGAEIB 3 Suport en Informàtica i Comunicacions Nivell 2 1 7
Tècnic/a de Taller i Laboratori 194 UTGCDB 2 Tècnic/a TL. Nivell 2 1 9
Borsa Tècnics/Tècniques de suport en biblioteca (caps de setmana diürn i nocturn)  520 SBPA 3 Tècnic/a de Suport en biblioteca 1 63
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 192 UTGCT 2 Tècnic/a IC. Nivell 2 1 6
Tècnic/a  192 UTGCT 2 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 5
Tècnic/a  152 SSRI 1 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 1 5
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 188 UTGAEIB 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 6
Tècnic/a de Taller i Laboratori 188 UTGAEIB 3 Tècnic/a TL. Nivell 3 1 3
TOTAL NOMBRE PLACES :  26
Dades a 31/12/2018