UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  056 ART/CTT      -    1  1  -  1  1  
  131 SGI    1  1  2  3  5  2  4  6  
  133 SGERI    1  1      -  -  1  1  
  152 SSRI  2    2  4  3  7  6  3  9  
  188 UTGAEIB      -  1    1  1  -  1  
  195 UTGCNTIC  1    1      -  1  -  1  
  205 ESEIAAT      -    1  1  -  1  1  
  210 ETSAB      -    1  1  -  1  1  
  270 FIB  2  20  22  1  3  4  3  23  26  
  280 FNB    1  1  1    1  1  1  2  
  290 ETSAV      -    1  1  -  1  1  
  330 EPSEM      -    1  1  -  1  1  
  420 INTEXTER  2    2  3  1  4  5  1  6  
  440 IOC      -    3  3  -  3  3  
  460 INTE  1  2  3  4  6  10  5  8  13  
  470 CRCEMB  1  1  2      -  1  1  2  
  480 IS.UPC      -  2  2  4  2  2  4  
  701 AC  1  13  14  1  20  21  2  33  35  
  702 CEM  7  1  8  5  2  7  12  3  15  
  707 ESAII  1  9  10  2  14  16  3  23  26  
  709 EE    9  9    6  6  -  15  15  
  710 EEL  4  8  12  1  17  18  5  25  30  
  712 EM  2  13  15  1  3  4  3  16  19  
  713 EQ  2  4  6  5  7  12  7  11  18  
  715 EIO    1  1  2  1  3  2  2  4  
  717 EGE      -  1    1  1  -  1  
  723 CS    6  6  1  12  13  1  18  19  
  724 MMT    1  1    3  3  -  4  4  
  729 MF  1  1  2    4  4  1  5  6  
  731 OO      -    2  2  -  2  2  
  735 PA    1  1      -  -  1  1  
  737 RMEE    5  5  2    2  2  5  7  
  739 TSC  1  10  11  3  10  13  4  20  24  
  740 UOT  1  1  2      -  1  1  2  
  744 ENTEL  2    2    4  4  2  4  6  
  745 EAB    3  3  2  3  5  2  6  8  
  747 ESSI  1  2  3  3  6  9  4  8  12  
  748 FIS  2  2  4  3  10  13  5  12  17  
  749 MAT    2  2  1  4  5  1  6  7  
  750 EMIT    1  1  3  2  5  3  3  6  
  751 DECA  3  5  8  12  19  31  15  24  39  
  753 TA  5  14  19  1  3  4  6  17  23  
  758 EPC  1  1  2  2    2  3  1  4  
  909 LIM      -  2  4  6  2  4  6  
  914 CPSV      -  2  1  3  2  1  3  
  915 IRI  1  4  5  5  10  15  6  14  20  
  918 CREB      -  1  3  4  1  3  4  
  922 CD6      -  4  8  12  4  8  12  
  928 CTTC    2  2    8  8  -  10  10  
  929 CDEI    5  5  3  4  7  3  9  12  
  930 CTVG      -  1  2  3  1  2  3  
  935 CDIF      -  1  1  2  1  1  2  
  945 SARTI      -  2  3  5  2  3  5  
  946 CITCEA  2  1  3  1  13  14  3  14  17  
  952 GRAHI      -  3  3  6  3  3  6  
  956 CRESCA      -  1    1  1  -  1  
  971 MCIA      -  1  3  4  1  3  4  
  972 LITEM    1  1      -  -  1  1  
  973 CERpIE-UPC  1  1  2  1  1  2  2  2  4  
  974 CER-LaCàN-UPC      -    2  2  -  2  2  
  Total  47  153  200  97  244  341  144  397  541  
  Dades a 31 de desembre de 2019