UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  056 ART/CTT      -    1  1  -  1  1  
  124 CUS      -    1  1  -  1  1  
  131 SGI      -  1  3  4  1  3  4  
  133 SGERI  1    1      -  1  -  1  
  152 SSRI  3    3  4  1  5  7  1  8  
  172 UTGAN  1    1      -  1  -  1  
  188 UTGAEIB  1    1  1    1  2  -  2  
  193 UTGAOO  1    1      -  1  -  1  
  194 UTGCDB  1    1      -  1  -  1  
  205 ESEIAAT      -    1  1  -  1  1  
  270 FIB  3  13  16  2  5  7  5  18  23  
  280 FNB    1  1      -  -  1  1  
  290 ETSAV      -  1  2  3  1  2  3  
  300 EETAC    1  1      -  -  1  1  
  420 INTEXTER  2    2  3    3  5  -  5  
  440 IOC      -    2  2  -  2  2  
  460 INTE  1  2  3  3  4  7  4  6  10  
  470 CRCEMB  2  1  3      -  2  1  3  
  480 IS.UPC      -  1  1  2  1  1  2  
  701 AC  3  21  24  2  20  22  5  41  46  
  702 CEM  7  1  8  5  4  9  12  5  17  
  707 ESAII    7  7  3  16  19  3  23  26  
  709 EE  1  2  3    4  4  1  6  7  
  710 EEL  4  10  14  3  18  21  7  28  35  
  712 EM    7  7  1  2  3  1  9  10  
  713 EQ  2  4  6  7  5  12  9  9  18  
  715 EIO  1  1  2  3  1  4  4  2  6  
  717 EGE      -    1  1  -  1  1  
  723 CS  1  4  5  1  12  13  2  16  18  
  724 MMT    2  2    2  2  -  4  4  
  729 MF  2  1  3    2  2  2  3  5  
  731 OO    1  1    1  1  -  2  2  
  735 PA      -  1    1  1  -  1  
  737 RMEE    1  1  1    1  1  1  2  
  739 TSC  1  12  13  8  20  28  9  32  41  
  740 UOT      -  1    1  1  -  1  
  744 ENTEL  1  1  2    7  7  1  8  9  
  745 EAB      -  2  4  6  2  4  6  
  747 ESSI    2  2  3  7  10  3  9  12  
  748 FIS  1  4  5  2  10  12  3  14  17  
  749 MAT  1  3  4  1  2  3  2  5  7  
  750 EMIT  2  5  7    3  3  2  8  10  
  751 DECA  3  6  9  11  20  31  14  26  40  
  753 TA  2  5  7  1  5  6  3  10  13  
  756 THATC  2    2    1  1  2  1  3  
  758 EPC    1  1    3  3  -  4  4  
  909 LIM      -  1  4  5  1  4  5  
  914 CPSV      -  1  1  2  1  1  2  
  915 IRI  3    3  2  13  15  5  13  18  
  922 CD6      -  6  7  13  6  7  13  
  928 CTTC    2  2    9  9  -  11  11  
  929 CDEI      -  1  3  4  1  3  4  
  930 CTVG      -    1  1  -  1  1  
  945 SARTI      -  3  2  5  3  2  5  
  946 CITCEA    1  1  1  13  14  1  14  15  
  952 GRAHI      -  2  4  6  2  4  6  
  956 CRESCA      -  1    1  1  -  1  
  971 MCIA      -    5  5  -  5  5  
  972 LITEM  1  1  2      -  1  1  2  
  973 CERpIE-UPC  1  1  2  1    1  2  1  3  
  974 CER-LaCàN-UPC      -    3  3  -  3  3  
  Total  55  124  179  91  256  347  146  380  526  
  Dades a 31 de desembre de 2018