UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  038 SJC      -  1    1  1  -  1  
  041 SC  1  1  2      -  1  1  2  
  056 ART/CTT  2  1  3    1  1  2  2  4  
  057 AES      -  2    2  2  -  2  
  131 SGI      -  1    1  1  -  1  
  133 SGERI  1    1      -  1  -  1  
  136 CTT SP  1    1      -  1  -  1  
  152 SSRI      -  7  2  9  7  2  9  
  171 UTGAC      -  1    1  1  -  1  
  181 UTGCBL  1    1  1    1  2  -  2  
  182 UTGVG      -    1  1  -  1  1  
  188 UTGAEIB      -  2    2  2  -  2  
  192 UTGCT      -  1    1  1  -  1  
  205 ESEIAAT      -    1  1  -  1  1  
  210 ETSAB      -  2  2  4  2  2  4  
  240 ETSEIB    2  2  1    1  1  2  3  
  270 FIB  1  7  8  2  4  6  3  11  14  
  280 FNB  1    1      -  1  -  1  
  370 FOOT  1    1      -  1  -  1  
  420 INTEXTER  1  3  4  1    1  2  3  5  
  440 IOC      -    2  2  -  2  2  
  460 INTE  1  1  2  3  2  5  4  3  7  
  470 CRCEMB  1    1  1  2  3  2  2  4  
  480 IS.UPC      -  1  2  3  1  2  3  
  701 AC  3  9  12  1  17  18  4  26  30  
  702 CEM  3  2  5  2  6  8  5  8  13  
  707 ESAII  1  8  9    7  7  1  15  16  
  709 EE    4  4    3  3  -  7  7  
  710 EEL  3  8  11  3  12  15  6  20  26  
  712 EM    5  5      -  -  5  5  
  713 EQ  2  9  11  6  3  9  8  12  20  
  715 EIO  2  2  4  3  1  4  5  3  8  
  723 CS  3  17  20  2  11  13  5  28  33  
  724 MMT    1  1    3  3  -  4  4  
  729 MF    1  1      -  -  1  1  
  731 OO      -    1  1  -  1  1  
  737 RMEE    3  3  1    1  1  3  4  
  739 TSC  3  6  9  5  17  22  8  23  31  
  744 ENTEL      -    4  4  -  4  4  
  745 EAB    3  3  3  1  4  3  4  7  
  747 ESSI    5  5  3  7  10  3  12  15  
  748 FIS  3  2  5  2  10  12  5  12  17  
  749 MAT      -  2  2  4  2  2  4  
  750 EMIT  3  5  8      -  3  5  8  
  751 DECA  5  8  13  16  28  44  21  36  57  
  753 TA  1  4  5  1  6  7  2  10  12  
  756 THATC  1    1      -  1  -  1  
  758 EPC    1  1      -  -  1  1  
  909 LIM      -  2  5  7  2  5  7  
  914 CPSV      -  1    1  1  -  1  
  915 IRI  2  4  6  2  7  9  4  11  15  
  922 CD6  1    1  3  5  8  4  5  9  
  928 CTTC    5  5  1  7  8  1  12  13  
  929 CDEI    1  1  1  4  5  1  5  6  
  930 CTVG      -  1  2  3  1  2  3  
  945 SARTI      -  3  3  6  3  3  6  
  946 CITCEA      -  2  5  7  2  5  7  
  952 GRAHI    1  1  1  4  5  1  5  6  
  956 CRESCA      -  1    1  1  -  1  
  971 MCIA      -    2  2  -  2  2  
  973 CERpIE-UPC  1  1  2  1    1  2  1  3  
  974 CER-LaCàN-UPC      -    3  3  -  3  3  
  977 FLUMEN      -    1  1  -  1  1  
  Total  49  130  179  96  206  302  145  336  481  
  Dades a 31 de desembre de 2017