UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  001 SP  3    3      -  3  -  3  
  022 SIRDI  1    1      -  1  -  1  
  041 SC  3  1  4      -  3  1  4  
  056 ART/CTT      -    1  1  -  1  1  
  057 AES  2    2  3  1  4  5  1  6  
  122 CUDU  1    1      -  1  -  1  
  131 SGI      -  2  2  4  2  2  4  
  132 GPE  1    1  3    3  4  -  4  
  133 SGERI  10  2  12    1  1  10  3  13  
  136 CTT SP  1    1  10  3  13  11  3  14  
  181 UTGCBL  1    1      -  1  -  1  
  182 UTGVG  1    1      -  1  -  1  
  188 UTGAEIB  1    1    2  2  1  2  3  
  192 UTGCT  2    2  1    1  3  -  3  
  210 ETSAB      -  2  2  4  2  2  4  
  240 ETSEIB      -  1    1  1  -  1  
  270 FIB  2  21  23  3  6  9  5  27  32  
  280 FNB  1    1      -  1  -  1  
  370 FOOT  1    1      -  1  -  1  
  420 INTEXTER      -  2  2  4  2  2  4  
  440 IOC      -  1  3  4  1  3  4  
  460 INTE  1  2  3  1  1  2  2  3  5  
  470 CRCEMB  1    1  1  2  3  2  2  4  
  480 IS.UPC  1  1  2  1  1  2  2  2  4  
  640 SLT      -    1  1  -  1  1  
  701 AC  2  9  11  3  21  24  5  30  35  
  702 CEM  1  1  2  2  2  4  3  3  6  
  704 CA I      -  1    1  1  -  1  
  705 CA II    2  2      -  -  2  2  
  707 ESAII  1  4  5    9  9  1  13  14  
  709 EE    3  3    3  3  -  6  6  
  710 EEL  1  7  8  2  16  18  3  23  26  
  712 EM    3  3    1  1  -  4  4  
  713 EQ  1  5  6  6  6  12  7  11  18  
  714 ETP  1  1  2      -  1  1  2  
  715 EIO  1  2  3  3  1  4  4  3  7  
  723 CS    10  10  3  8  11  3  18  21  
  724 MMT    2  2    3  3  -  5  5  
  729 MF    1  1      -  -  1  1  
  731 OO      -    1  1  -  1  1  
  735 PA      -  1    1  1  -  1  
  737 RMEE    2  2      -  -  2  2  
  739 TSC  5  16  21  4  16  20  9  32  41  
  740 UOT    1  1  1    1  1  1  2  
  742 CEN      -    1  1  -  1  1  
  744 ENTEL    1  1    2  2  -  3  3  
  745 EAB  3  2  5  1  4  5  4  6  10  
  747 ESSI  1  1  2  2  7  9  3  8  11  
  748 FIS  2  3  5  3  9  12  5  12  17  
  749 MAT      -  2  2  4  2  2  4  
  750 EMIT  4  7  11    1  1  4  8  12  
  751 DECA  6  11  17  14  15  29  20  26  46  
  753 TA  1  1  2  1  6  7  2  7  9  
  756 THATC  1    1      -  1  -  1  
  758 EPC    1  1      -  -  1  1  
  909 LIM      -  2  5  7  2  5  7  
  914 CPSV      -  1  1  2  1  1  2  
  915 IRI  1  3  4  1  5  6  2  8  10  
  922 CD6  1    1  2  3  5  3  3  6  
  928 CTTC    6  6  1  8  9  1  14  15  
  929 CDEI    2  2  1  4  5  1  6  7  
  930 CTVG    1  1    1  1  -  2  2  
  945 SARTI      -  1  3  4  1  3  4  
  946 CITCEA      -  2  6  8  2  6  8  
  952 GRAHI      -  1  3  4  1  3  4  
  956 CRESCA      -  1    1  1  -  1  
  969 CETpD-UPC    1  1      -  -  1  1  
  972 LITEM    1  1      -  -  1  1  
  973 CERpIE-UPC  1    1      -  1  -  1  
  974 CER-LaCàN-UPC  1    1  2  3  5  3  3  6  
  977 FLUMEN      -    3  3  -  3  3  
  Total  69  137  206  95  207  302  164  344  508  
  Dades a 31 de desembre de 2016