UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  001 SP  3  -  3  -  -  -  3  -  3  
  022 SIRDI  1  -  1  -  1  1  1  1  2  
  038 GJE  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  041 SC  3  1  4  -  -  -  3  1  4  
  057 AES  2  -  2  3  1  4  5  1  6  
  101 SCG  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  122 CUDU  1  -  1  -  -  -  1  -  1  
  131 SGI  -  -  -  1  2  3  1  2  3  
  132 GPE  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  133 CTT SGE  11  -  11  -  1  1  11  1  12  
  136 CTT SP  1  -  1  10  2  12  11  2  13  
  170 UGSCCT  1  -  1  -  -  -  1  -  1  
  171 UTGAC  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  182 UTGVG  2  -  2  -  1  1  2  1  3  
  188 UTGAEIB  1  -  1  -    -  1  -  1  
  210 ETSAB  -  -  -  3  4  7  3  4  7  
  240 ETSEIB  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  250 ETSECCPB  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  270 FIB  1  -  1  2  3  5  3  3  6  
  280 FNB  1  -  1  -    -  1  -  1  
  290 ETSAV  -  -  -  -  3  3  -  3  3  
  300 EETAC  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  370 FOOT  1  -  1  -  -  -  1  -  1  
  420 INTEXTER  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  440 IOC  -  1  1  -  2  2  -  3  3  
  460 INTE  1  2  3  1  5  6  2  7  9  
  470 CRNE  1  -  1  1  1  2  2  1  3  
  480 IS.UPC  -  -  -  1  2  3  1  2  3  
  640 SLT  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  701 AC  1  3  4  5  18  23  6  21  27  
  702 CEM  1    1  3  1  4  4  1  5  
  703 CA  1  -  1  -  -  -  1  -  1  
  705 CA2  -  -  -  2  -  2  2  -  2  
  707 ESAII  1  1  2  1  8  9  2  9  11  
  709 EE  -  1  1  -  4  4  -  5  5  
  710 EEL  -  2  2  -  17  17  -  19  19  
  712 EM  -  2  2  -  1  1  -  3  3  
  713 EQ  -  3  3  6  8  14  6  11  17  
  714 ETP  2  1  3  1  1  2  3  2  5  
  715 EIO  1  -  1  2  3  5  3  3  6  
  722 ITT  1  -  1  -  -  -  1  -  1  
  723 CS  -  1  1  4  8  12  4  9  13  
  724 MMT  -  3  3  -  2  2  -  5  5  
  731 OO  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  735 PA  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  737 RMEE  -  1  1  -  -  -  -  1  1  
  739 TSC  2  3  5  1  16  17  3  19  22  
  740 UOT  -  -  -  2  -  2  2  -  2  
  741 EMRN  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  742 CEN  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  744 ENTEL  -  -  -  -  3  3  -  3  3  
  745 EAB  1  1  2  1  2  3  2  3  5  
  747 ESSI  -  1  1  2  4  6  2  5  7  
  748 FIS  1  1  2  2  8  10  3  9  12  
  749 MAT  -  1  1  1  3  4  1  4  5  
  750 EMIT  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  751 DECA  3  5  8  8  19  27  11  24  35  
  753 TA  -  -  -    3  3  -  3  3  
  909 LIM  -  -  -  1  5  6  1  5  6  
  914 CPSV  -  -  -  1  3  4  1  3  4  
  915 IRI  -  -  -  3  5  8  3  5  8  
  922 CD6  1  -  1  2  7  9  3  7  10  
  928 CTTC  -  4  4  1  9  10  1  13  14  
  929 CDEI  -  -  -  1  4  5  1  4  5  
  930 CTVG  -  -  -  1  2  3  1  2  3  
  945 SARTI  -  1  1  3  5  8  3  6  9  
  946 CITCEA  -  -  -  3  7  10  3  7  10  
  956 CRESCA  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  972 LITEM  -  1  1  -  -  -  -  1  1  
  973 CERpIE-UPC  2  1  3  1  -  1  3  1  4  
  974 CER-LaCàN-UPC  1  -  1  1  4  5  2  4  6  
  977 FLUMEN  -  -  -  -  4  4  -  4  4  
  978 HTT  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  TOTAL PSR  50 41 91 89 220 309 139 261 400