UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

   Curs 2017-2018                                  
                                     
  CENTRE Total PDI ETC Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera  Catedràtic/a  d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària Titular d'Universitat Titular d'Escola Universitària  Catedràtic/a Contractat/da Agregat/da Professor/a Associat/da Professor/a Col·laborador/a Professor/a Lector/a Visitant  
  162 CFIS 4,68 1,08 3,59 53,00 4,64 0,04 0,77   3,12     0,79          
  200 FME 39,05 11,15 27,90 51,57 36,35 2,70 6,62 0,08 17,30   0,27 9,77 2,66 2,27 0,09    
  205 ESEIAAT 314,47 69,90 244,56 48,43 303,38 11,09 15,84 7,04 74,95 26,10 1,10 62,43 86,83 32,85 5,31 2,02  
  210 ETSAB 244,25 71,14 173,12 50,86 233,73 10,53 19,90 0,71 43,27 16,73 0,76 19,42 127,94 9,09 6,42    
  230 ETSETB 194,94 36,90 158,04 52,36 192,01 2,93 41,98 0,52 117,61 3,27 0,68 24,31 3,41 3,17      
  240 ETSEIB 268,61 62,83 205,78 48,28 262,30 6,31 22,73 0,67 99,38 0,53 0,60 44,72 79,06 16,48 4,42    
  250 ETSECCPB 154,48 25,16 129,32 50,65 143,11 11,37 35,32 5,74 28,38 3,66 4,88 35,80 28,26 7,55 3,13 1,77  
  270 FIB 190,87 49,53 141,34 51,02 185,15 5,72 23,93 1,13 74,77 9,86 0,40 44,78 23,60 12,20 0,19    
  280 FNB 55,78 7,77 48,01 48,67 52,83 2,95 1,24   13,71 2,62   9,87 20,32 6,11 1,92    
  290 ETSAV 85,42 19,67 65,75 50,33 85,12 0,30 4,50   14,75 4,44   9,28 51,54   0,91    
  295 EEBE 233,61 51,37 182,25 47,42 224,35 9,26 10,56 7,43 27,11 6,44 2,13 50,49 68,08 59,22 2,15    
  300 EETAC 114,93 25,05 89,89 46,42 108,87 6,06 6,81 1,64 34,18 5,31 0,34 40,74 15,81 8,09 0,70 1,33  
  310 EPSEB 110,45 34,61 75,85 50,02 107,93 2,52 1,80 1,03 15,88 28,22   7,43 44,06 12,04      
  330 EPSEM 84,85 24,65 60,20 48,19 84,85   2,69 4,32 27,55 10,75 1,16 9,26 22,02 7,09      
  340 EPSEVG 129,61 31,09 98,52 50,24 126,76 2,85 1,09 5,59 28,56 37,36   13,02 32,57 11,41      
  370 FOOT 53,19 30,91 22,28 53,13 52,59 0,60 2,49 1,14 17,82 22,69 0,72 4,13 4,20        
  390 ESAB 58,95 26,08 32,87 51,13 58,22 0,73 3,77 8,49 8,36 0,20 0,82 14,55 8,72 14,05      
  Total centre propis 2.338,15 577,79 1.755,69 49,9 2.257,55 75,93 201,28 45,53 643,60 178,18 13,84 400,00 619,06 201,62 25,24 5,12