UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

                                     
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic
Universitat
Catedràtic Escola Universitària Titular
Universitat
Titular
Escola
Universitària
Catedràtic Contractat Agregat Associat Col·laborador Permanent Lector Visitant  
  200 FME 10,4 28,0 38,4 50,8  36,0  2,4  7,5    18,1  0,3  0,3  7,4  1,9  1,9  1,0    
  205 ESEIAAT 72,0 243,7 315,7 48,0  307,0  10,6  15,3  8,1  77,5  36,1  0,8  59,0  68,5  40,3  6,9  2,8  
  210 ETSAB 59,8 168,4 228,2 52,4  218,8  8,3  20,8    50,8  19,7  1,2  18,2  101,2  10,2  5,2    
  230 ETSETB 36,1 158,8 194,9 51,2  192,7  2,2  43,2  0,6  119,6  4,2  0,5  19,7  2,0  4,9  0,2    
  240 ETSEIB 72,7 208,3 281,0 48,8  276,6  4,3  30,9  0,7  113,5  1,3  1,0  50,3  59,1  18,7  5,5    
  250 ETSECCPB 33,8 144,7 178,5 49,6  168,8  9,7  39,0  6,4  34,0  3,8  3,5  36,0  40,5  8,0  7,4    
  270 FIB 47,1 139,7 186,8 50,2  182,5  4,3  21,4  1,0  81,0  11,1    43,4  17,5  10,3  1,1    
  280 FNB 7,9 48,3 56,1 48,8  53,4  2,7  1,8  1,9  11,3  4,1    10,5  17,5  8,8  0,3    
  290 ETSAV 13,6 66,0 79,6 51,0  79,6    5,7    14,1  10,0    7,3  40,0  0,0  2,5    
  295 EEBE* 2,9 12,6 15,5 48,6  14,6  0,9  1,4  0,7  4,1  0,0  0,4  4,7  1,0  2,9  0,4    
  300 EETAC 25,1 98,2 123,3 45,7  118,8  4,5  8,4  1,8  37,0  9,1    30,6  14,2  17,1  2,7  2,5  
  310 EPSEB 42,1 92,9 135,0 49,8  131,0  4,0  0,5  2,4  18,4  43,1    11,3  41,6  16,8  0,9    
  330 EPSEM 26,5 62,0 88,5 49,0  88,5      4,6  29,9  18,1  1,2  8,3  15,8  9,1  1,4    
  340 EPSEVG 30,4 94,4 124,8 49,3  120,0  4,8  0,9  6,8  31,3  38,9    10,4  24,3  12,2      
  370 FOOT 29,7 19,7 49,4 53,3  48,7  0,6  2,0  2,2  14,3  24,5  0,9  2,2  2,8  0,2  0,3    
  390 EEABB 22,7 40,5 63,2 52,1  62,6  0,6  4,1  9,6  10,0  0,4  1,4  16,6  4,2  16,4  0,6    
  Altres unitats 4,1 13,6 17,7 51,6  17,3  0,4  5,4  0,3  7,5  0,5  0,3  2,6  0,4  0,4  0,3  -  
  Total centres propis 537,0 1.639,6 2.176,6 49,7 2.117,0 60,5 208,1 46,9 672,2 225,1 11,5 338,4 452,7 178,3 36,6 5,3  
  * En el curs 15-16 l'EEBE era l'EUETIB