UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2019

                   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Catedràtic/a
d'Universitat
Professor/a Titular
d'Universitat
Catedràtic/a Contractat/da Professorat Agregat Professorat Lector Professorat Associat (concurs)  
   Resolució 2102/2019, de 16 de desembre   -  -  -  -  18  -  18  
   Resolució 1211/2019, 16 de juliol   4  -  -  -  -  -  4  
   Resolució 1212/2019, de 16 de juliol   -  -  1  -  -  -  1  
   Resolució 1213/2019, de 16 de juliol   -  -  -  11  -  -  11  
   Resolució 865/2019, de 20 de maig   -  -  -  -  39  -  39  
   Resolució 811/2019, de 10 de maig   -  -  5  -  -  -  5  
   Resolució 810/2019, 10 de maig   19  -  -  -  -  -  19  
   Resolució 589/2019, de l'1 d'abril   -  -  -  1  -  -  1  
   Resolució 580/2019, de l'1 d'abril   -  -  -  1  -  -  1  
   Resolució 242/2019, de 7 de febrer   -  -  -  -  2  -  2  
  TOTAL  23  -  6  13  59  -  101  
   
   
  Resolució de la convocatòria  borses associats Borses Associats Candidats que han
superat el procès *
 
   Resolució 48/2019, de 14 de gener   41  237  
  TOTAL  237  
  * un mateix candidat pot estar en vàries borses  
   
  Dades a 31 de desembre de 2019