UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2018

                   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Catedràtic/a
d'Universitat
Professor/a Titular
d'Universitat
Catedràtic/a Contractat/da Professorat Agregat Professorat Lector Professorat Associat (concurs)  
   Resolució 1527/2018, 3 de setembre   -  -  -  29  -  -  29  
   Resolució 1088/2018, 29 de maig   -  -  7  -  -  -  7  
   Resolució 1083/2018, de 28 de maig   -  -  1  -  -  -  1  
   Resolució 1081/2018, de 28 de maig   8  -  -  -  -  -  8  
   Resolució 916/2018, de 7 de maig   -  -  -  -  11  -  11  
   Resolució 407/2018, de 27 de febrer   -  -  -  2  -  -  2  
  TOTAL  8  -  8  31  11  -  58  
   
   
  Resolució de la convocatòria  borses associats Borses Associats Candidats que han
superat el procès *
 
   Resolució 1783/2018, de 18 d'octubre   39  307  
   Resolució 281/2018, de 12 de febrer   40  451  
  TOTAL  758  
  * un mateix candidat pot estar en vàries borses  
   
  Dades a 31 de desembre de 2018