UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2017

                   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Catedràtic/a
d'Universitat
Professor/a Titular
d'Universitat
Catedràtic/a Contractat/da Professorat Agregat Professorat Lector Professorat Associat (concurs)  
   Resolució1400/2017, de 30 de juny   -  -  -  19  -  -  19  
   Resolució 2105/2017, de 15 de novembre   -  -  -  16  -  -  16  
   Resolució 1342/2018 de 23 de juny   -  -  -  -  25  -  25  
   Resolució 281/2017, de 17 de febrer   -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  -  -  -  35  25  -  60  
   
   
  Resolució de la convocatòria  borses associats Borses Associats Candidats que han
superat el procès
 
   Resolució 281/2017, de 17 de febrer   30  481  
  TOTAL  30  481  
  Dades a 31 de desembre de 2017