UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2016

                   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Catedràtic/a
d'Universitat
Professor/a Titular
d'Universitat
Catedràtic/a Contractat/da Professorat Agregat Professorat Lector Associat  
   Resolució 335/2016 de 26 de febrer   -  -  1  -  17  -  18  
   Resolució 528/2016 de 1 d'octubre   -  -  -  -  -  62  62  
   Resolució 903/216 de 10 de maig   -  -  -  16  -  -  16  
   Resolució 2185/2016 de 19 de desembre   15  -  -  -  -  -  15  
   Resolució 2186/2016 de 19 de desembre   -  -  4  -  -  -  4  
   Resolució 2187/2016 de 19 de desembre   -  -  -  10  -  -  10  
  TOTAL  15  -  5  26  17  62  125