UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2015

             
  2015-2016  
  PROGRAMES DE FORMACIÓ NOMBRE DE CURSOS NOMBRE D'ASSISTENTS HORES DE FORMACIÓ  
  Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) 23 234 2.773  
  Formació continuada per a la docència 14 162 936  
  Formació en Atenea 2 7 38  
  Formació en MOOCs 1 25 38  
  Formació en anglès per a la docència 16 104 1.119  
  Formació en recerca i transferència de resultats 7 55 163  
  Formació en direcció i coordinació 1 8 32  
  Formació en prevenció de riscos laborals i en desfibril.ladors 9 15 68  
  Total Formació 73 610 5.167  
  NOTA: En data 28 de juny de 2016, hi ha 18 cursos sense finalitzar que tenen 241 inscrits que no consten com a assistents.
La mitja d'assistents/curs es veu molt afectada pels cursos de desfibril.ladors que es realitzen conjuntament amb l'SDP i en els que com a màxim, només poden assistir 2 PDI. N'hi ha 6.
 
 
     
             
  ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2015-2016  
  ACTUACIONS DADES/INDICADORS  
  Projectes iniciativa ICE Participació en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD): 'Propuesta de un marco de referencia competencial del professorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes'.  
  Suport a projectes institucionals Coordinació amb els centres docents de la UPC (informes visites i protocol d'interlocució, detecció de necessitats)  
  Premi del Consell Social a la Qualitat de la Docència Universitària  
  Campus científics d'estiu (MEC)  
  Iniciativa UCATx (MOOCs) de la Generalitat de Catalunya  
  Difusió de projectes de millora de la docència Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC  
  Projecte RIMA Refundació del projecte RIMA (constitució grup d'assessors)  
  Taula rodona RIMA-UPC-CIDUI  '¿Cómo visibilizar y lograr el reconocimiento dfe las prácticas de innovación docente en nuetsras universidades? Retos presentes y futuros'  (Bellaterrra, 7 juny 2016)  
  Altres Membre individual de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI)  
  Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U)  
  Membre institucional del Grup interuniversitari de Formació Docent (GIFD)  
  Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE)  
  Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)  
             
         
             
  EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA  
  ACTUACIONS DADES/INDICADORS  
  ATENEA  
  Dades d'ús  Mitjana de visites mensuals: 809.800  
  Actuacions de suport al professorat en el seu ús  607 intervencions de suport  
  Constitució del Comitè Estratègic TIC de Suport a la Docència Març de 2016  
  Migració a ATENEA 6.6 (Moodle 3.0) Nova versió d’Atenea sobre la base d’una versió de Moodle millorada i més actual, amb més funcionalitats  
  App Moodle Mobile Aplicació per donar resposta a les necessitats d'ús i accés des de dispositius mòbils  
  Nova plataforma Reports ATENEA Plataforma per poder obtenir indicadors clau sobre l'ús d'ATENEA  
  DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES TIC DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA   
  Suport MOOC UPC Suport tècnic a 5 MOOC's de la UPC   Definició del servei de suport MOOC a la UPC Jornada MOOCs UPC-BSC  
  "La Pelu" Laboratori Audiovisual Produccions E-learning UPC Gravacions d'actes:(Jornades, xerrades..)
Videos dels MOOC's : Patents (Kik InnoEnergy i Tecnociència i Ciència Ficció) Animacions 2D per Gabinet d'igualtat oportunitats
Escenaris virtuals 3D ( MOOC Ciència Ficció) Videos: Programa Voluntariat TIC UPC Documental: Jornades Reutilitza
Suport a la Creació de guions audiovisuals
 
  Portafoli de l'estudiantat Fase de conclusions i valoració de la prova pilot