UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015

                       
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2011 2012 2013 2014 2015  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat 83 88 76 70 74  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 261 261 267 226 225  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 109 106 108 93 83  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) - 2 - - -  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 4 3 10 4 8  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram 10 14 3 10 7  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram 13 10 11 13 18  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram 10 10 12 25 17  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram 17 20 24 30 24  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L) 78 72 61 68 73  
  Trams reconeguts (PDI_F) 134 127 146 99 pendent resolució  
                       
                       
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2011 2012 2013 2014 2015  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 350 362 376 302 292  
  Trams avaluats desfavorablement 2 - 3 5 -  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_F) 151 168 109 99 90  
  Trams avaluats favorablement (PDI_L) 78 72 61 68 73  
                       
                       
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT  
   
  CONVOCATÒRIA 2013  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 41,7% 14,4% 8,1% 5,6% 69,8%  
  B 12,1% 4,7% 4,2% 3,8% 24,9%  
  C 1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 3,2%  
  D 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 2,1%  
  Total  55,2% 20,4% 13,5% 10,9% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2014  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 42,5% 14,9% 7,8% 5,0% 70,1%  
  B 12,5% 4,5% 4,3% 3,4% 24,8%  
  C 1,2% 0,9% 0,9% 0,6% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,2% 0,7% 1,6%  
  Total  56,8% 20,4% 13,2% 9,7% 100%  
   
  CONVOCATÒRIA 2015  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,0% 14,0% 8,8% 4,1% 70,9%  
  B 12,9% 4,6% 3,3% 3,7% 24,5%  
  C 1,4% 0,4% 0,4% 0,8% 3,0%  
  D 0,4% 0,1% 0,5% 0,6% 1,6%  
  Total  58,7% 19,1% 13,0% 9,2% 100,0%