UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2013
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                               
   Unitat Investigador sènior (1) Investigador postdoctoral (2) Investigador predoctoral (3) Total general  
  Generalitat Ministeri UPC Altres  
  D H D H D H D H D H D H  
  124 CUS  -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  -  -  4  
  220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  240 ETSEIB  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  250 ETSECCPB  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  410 ICE  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  420 INTEXTER  3  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  5  
  440 IOC  -  1  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  3  
  460 INTE  2  2  1  -  -  -  -  -  3  1  -  1  10  
  470 CRNE  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  480 IS.UPC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  701 AC  1  2  -  2  -  8  1  7  2  15  1  6  45  
  702 CMEM  -  1  2  2  4  -  1  3  2  4  5  2  26  
  703 CA  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  3  
  704 CA I  -  -  -  -  3  1  -  -  -  2  1  -  7  
  706 EC  -  -  2  2  2  1  -  4  4  5  -  -  20  
  707 ESAII  -  1  -  -  1  1  3  8  1  3  1  5  24  
  708 ETCG  -  2  3  3  2  2  2  3  3  3  1  1  25  
  709 EE  -  -  -  -  -  2  -  1  -  5  -  -  8  
  710 EEL  -  1  -  2  -  2  3  7  1  12  -  2  30  
  711 EHMA  2  1  -  -  2  -  1  4  4  2  -  1  17  
  712 EM  -  1  -  1  -  -  -  2  -  2  -  -  6  
  713 EQ  3  4  5  1  4  2  9  2  6  3  -  1  40  
  714 ETP  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  2  
  715 EIO  -  -  -  -  1  -  -  1  -  1  -  -  3  
  716 EA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  717 EGE  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  3  
  720 FA  -  2  -  -  4  2  3  1  -  -  -  -  12  
  721 FEN  1  3  1  3  1  1  2  4  3  9  3  4  35  
  722 ITT  1  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  
  723 CS  -  4  -  1  -  2  1  7  -  1  -  1  17  
  724 MMT  -  2  -  1  1  4  -  2  1  1  -  -  12  
  725 MA I  1  1  1  1  2  2  2  2  -  -  1  -  13  
  726 MA II  1  1  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  6  
  727 MA III  -  -  -  1  -  1  -  1  3  7  -  2  15  
  729 MF  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
  731 OO  -  -  -  -  -  2  1  -  -  1  -  2  6  
  732 OE  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  735 PA  -  -  -  1  -  2  -  -  2  1  -  -  6  
  736 PE  1  1  -  -  -  -  -  -  1  2  -  3  8  
  737 RMEE  -  1  -  1  2  -  1  1  -  3  -  -  9  
  739 TSC  -  1  -  3  1  13  4  15  -  5  2  6  50  
  740 UOT  1  -  -  -  1  4  1  -  1  1  -  1  10  
  741 EMRN  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  3  
  742 CEN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  743 MA IV  -  1  -  1  -  1  -  1  -  3  -  -  7  
  744 ET  -  2  -  1  1  3  -  3  -  2  -  -  12  
  745 EAB  2  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  5  
  746 DiPSE  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
  747 ESSI  1  1  -  -  -  1  1  2  1  -  -  2  9  
  893 ICFO  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  909 LIM  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  2  
  914 CPSV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  915 IRI  -  -  1  1  1  -  -  1  -  4  -  -  8  
  922 CD6  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  928 CTTC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  946 CITCEA  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  2  
  964 CRIT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  973 CERpIE-UPC  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  TOTAL  21  43  17  29  35  59  37  91  47  114  17  41  551  
  (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                  
  (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie        
  (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                  
  Dades a 31 de desembre de 2013