UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                           
  Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general  
  Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T  
  205 ESEIAAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  13  5  18  
  701 AC  -  12  5  26  -  -  1  -  7  18  3  12  -  1  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  18  73  91  
  702 CEM  2  3  1  8  -  3  -  1  7  8  18  28  1  1  1  -  -  2  2  2  -  -  -  -  32  56  88  
  707 ESAII  1  4  2  16  -  -  -  1  5  13  5  29  -  1  -  10  -  1  -  3  -  -  -  -  13  78  91  
  709 EE  -  4  1  13  -  2  -  8  -  13  3  19  -  1  -  8  -  1  1  2  -  -  -  -  5  71  76  
  710 EEL  -  9  5  56  -  1  -  2  3  17  2  13  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -  -  -  10  108  118  
  712 EM  -  1  3  2  -  1  -  3  6  7  12  52  -  -  2  10  -  2  -  2  -  1  -  -  23  81  104  
  713 EQ  1  8  8  9  1  7  3  1  7  10  11  14  -  3  4  3  -  1  -  -  -  -  -  -  35  56  91  
  715 EIO  3  3  4  10  -  -  -  -  2  5  14  17  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  24  36  60  
  717 EGE  1  2  1  8  -  -  1  6  1    12  50  -  -  2  7  -  -  1  -  -  -  -  -  19  73  92  
  723 CS  3  12  9  29  -  -  2  3  7  11    6  -  -  7  11  -  -  -  -  -  -  -  -  28  72  100  
  724 MMT  -  4  1  9  -  -  -  -  2  4  2  17  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  5  35  40  
  729 MF  -  2  2  8  -  1  -  -  -  4  6  23  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  8  42  50  
  731 OO  1  2  10  8  -  1  10  3  1  1  4  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  26  22  48  
  732 OE  -  3  6  10  -  2  2  4  2  9  43  97  -  -  6  4  -  2  1  2  -  -  -  -  60  133  193  
  735 PA  -  4  1  4  -  -  2  4  4  8  27  67  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  35  89  124  
  737 RMEE  -  2  1  2  -  1  1    2  6  4  41  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  8  55  63  
  739 TSC  3  31  11  42  -  2  -  -  3  11  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  17  89  106  
  740 UOT  1  6  1  5  -  -  -  -  -  2  18  23  -  -  -  1  -  2  1  1  -  -  -  -  21  40  61  
  742 CEN  -  -  -  7  -  -  -  1  1  3  2  22  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  3  37  40  
  744 ENTEL  -  5  3  17  -  -  -  4  5  11      -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  9  40  49  
  745 EAB  -  1  3  5  3  5  -    5  4  8  12  -  1  6  6  1  1  -  -  -  -  -  -  26  35  61  
  747 ESSI  -  2  3  1  -  -  -  2  3  5  1  9  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  8  20  28  
  748 FIS  1  9  19  35  -  4  -  3  7  33  10  57  1  1  -  2  -  1  -  4  -  1  -  1  38  151  189  
  749 MAT  1  20  31  62  -  2  5  3  17  24  6  8  1  2  2  1  -  2  -  -  -  -  -  -  63  124  187  
  750 EMIT  -  -  9  8  3  1    3    5  3  28  -  1  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  17  48  65  
  751 DECA  3  35  6  16  1  5  2  6  10  22  14  78  -  6  3  4  -  4  -  2  -  2  -  -  39  180  219  
  752 RA  -  1  2  4  -  -  1  4  1  1  11  28  -  -  -  6  -  -  1  1  -  -  -  -  16  45  61  
  753 TA  1  5  4  12  -  -  2  10  4  2  29  69  1  -  2  2  -  3  2  3  -  -  -  -  45  106  151  
  756 THATC  -  1  4  7  -  -  3  2  -  -  15  15  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  22  27  49  
  758 EPC  -  1  -  5  -  -  -  -  4  3  14  40  -  -  -  2  -  -  1  1  -  -  -  -  19  52  71  
  Total  22  192  156  444  8  38  35  74  116  260  312  887  4  19  42  111  1  23  11  27  -  4  -  2  707  2.081  2.788  
  Dades a 31 de desembre de 2018                                                    
 
 
      nacionalitat  
genere
    dedeicació    
vinculació
      Any_ref Edat CuentaDeNif_Passaport
  Any_ref Es doctor CuentaDeNif_Passaport Any_ref Nacionalitat CuentaDeNif_Passaport Any_ref Sexe CuentaDeNif_Passaport Any_ref Dedicació CuentaDeNif_Passaport   Any_ref Tipus contracte CuentaDeNif_Passaport   2018 Menys de 30 anys 125
  2018 Doctor 1727 2018 Nacionals 2666 2018 Dones 707 2018 Temps Complet 1548   2018 Contractat Laboral. Durada determinada 1273   2018 Entre 30 i 40 anys 480
  2018 No doctor 1061 2018 Estranger 122 2018 Homes 2081 2018 Temps Parcial 1240   2018 Contractat Laboral. Indefinit 520   2018 Entre 41 i 50 anys 825
                                    2018 Funcionari 971   2018 Entre 51 i 60 anys 952
                                    2018 Altres 24   2018 Més de 60 anys 406