UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                           
  Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general  
  Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T  
  205 ESEIAAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  290 ETSAV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  8  4  12  
  701 AC  -  13  5  26  -  -  1  -  7  18  3  10  -  1  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  18  72  90  
  702 CEM  2  4  1  8  -  3  1  1  8  7  13  29  -  1  1  -  -  1  1  1  -  -  -  -  27  55  82  
  707 ESAII  1  5  2  16  -  -  -  1  5  12  6  25  -  -  -  12  -  1  -  1  -  -  -  -  14  73  87  
  709 EE  -  3  1  14  -  2  -  9    14  5  21  -  -  -  8  -  1  -  1  -  -  -  -  6  73  79  
  710 EEL  -  10  5  58  -  1  -  4  3  17  1  7  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -  -  -  9  107  116  
  712 EM  -  2  3  2  -  1  -  3  5  6  10  51  -  -  2  11    2  1  2  -  -  -  -  21  80  101  
  713 EQ  1  9  9  9  1  8  3  1  10  13  6  10  -  3  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  34  56  90  
  715 EIO  3  2  5  12  -  -  -  -  2  5  10  8  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  21  28  49  
  717 EGE  1  2  1  6  -  -  1  11  -  -  9  41  -  -  3  7  -  -  1  -  -  -  -  -  16  67  83  
  723 CS  3  11  9  30  -  -  2  3  7  11    4  -  -  7  11  -  -  -  -  -  -  -  -  28  70  98  
  724 MMT  -  4  1  9  -  -  -  -  2  3  3  14  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  6  32  38  
  729 MF  -  2  2  8  -  1  -  -  -  4  6  22  -  -  -  4  -  -  -    -  -  -  -  8  41  49  
  731 OO  1  2  10  8  -  1  12  4  1  1  4  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  28  23  51  
  732 OE  -  3  6  10  -  2  2  4  1  9  41  103  -  -  6  4  -  2  1  2  -  -  -  -  57  139  196  
  735 PA  -  4  1  5  -  -  2  4  4  7  26  65  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  33  86  119  
  737 RMEE  -  2  1  2  -  1  1  -  2  6  4  38  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  8  51  59  
  739 TSC  3  31  11  42  -  2  -  2  3  11      -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  17  91  108  
  740 UOT  1  6  1  7  -  -  -  -  -  1  19  25  -  -  -  1  -  2  -  1  -  -  -  -  21  43  64  
  742 CEN  -  -  -  7  -  -  -  1  1  3  4  17  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  5  32  37  
  744 ENTEL  -  5  3  18  -  -  -  4  5  11      -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  9  41  50  
  745 EAB  -  1  3  5  3  5  -  -  5  5  7  9  -  1  6  7  1  1  -  -  -  -  -  -  25  34  59  
  747 ESSI  -  2  3  1  -  -  -  2  3  5  1  7  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  8  18  26  
  748 FIS  1  9  19  35  -  4  -  3  9  30  7  48  -  1  -  2  -  1  -  3  -  3  -  1  36  140  176  
  749 MAT  1  20  30  63  1  2  6  3  18  23  3  6  -  2  2  2  -  2  -  -  -  -  -  -  61  123  184  
  750 EMIT  -  -  9  9  3  1  1  3  -  5  2  18  -  1  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  18  38  56  
  751 DECA  2  39  7  16  1  5  2  7  10  22  11  67  -  5  3  4  -  2  -  3  -  2  -  -  36  172  208  
  752 RA  -  1  2  7  -  -  2  8  1  2  9  17  -  -  -  6  -  -  -  1  -  -  -  -  14  42  56  
  753 TA  1  7  4  12  -  -  2  11  2  2  29  64  1  -  3  2  -  3  1  2  -  -  -  -  43  103  146  
  756 THATC  -  -  4  9  -  -  3  2  -  -  12  14  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  19  27  46  
  758 EPC  -  1  -  5  -  -  -  -  4  3  10  33  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  14  45  59  
  915 IRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Total  21  200  158  459  9  39  41  91  118  258  272  788  1  15  45  118  1  19  5  19  -  5  -  2  671  2.013  2.684  
  Dades a 31 de desembre de 2017                                                    
          nacionalitat   genere     dedeicació     vinculació     Any_ref Edat CuentaDeNif_Passaport
 
Any_ref
Es doctor CuentaDeNif_Passaport Any_ref Nacionalitat CuentaDeNif_Passaport
Any_ref
Sexe CuentaDeNif_Passaport Any_ref Dedicació CuentaDeNif_Passaport  
Any_ref
Tipus contracte CuentaDeNif_Passaport   2016 Menys de 30 anys 103
  2016 Doctor 1699 2016 Nacionals 2578 2016 Dones 671 2016 Temps Complet 1581   2016 Contractat Laboral. Durada determinada 1132   2016 Entre 30 i 40 anys 455
  2016 No doctor 985 2016 Estranger 106 2016 Homes 2013 2016 Temps Parcial 1103   2016 Contractat Laboral. Indefinit 512   2016 Entre 41 i 50 anys 843
                                    2016 Funcionari 1020   2016 Entre 51 i 60 anys 896
                                    2016 Altres 20   2016 Més de 60 anys 387