UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                           
  Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general  
  Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T  
  205 ESEIAAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  2  7  
  460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  701 AC  -  13  5  26  -  -  1  -  7  19  2  11  -  -  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  17  73  90  
  702 CEM  2  4  1  6  -  2  -  1  6  6  11  24  -  1  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  22  45  67  
  705 CA II  -  -  1  2  -  -  2  8  1  1  7  24  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  13  37  50  
  707 ESAII  1  4  2  17  -  -  -  1  5  12  5  26  -  -  -  12  -  1  -  -  -  -  -  -  13  73  86  
  709 EE  -  1  1  17  -  2  -  10  -  14  4  19  -  -  -  9  -  -  -  1  -  -  -  -  5  73  78  
  710 EEL  -  10  5  58  -  2  -  7  3  16  1  3  -  -  -  11  -  -  -  -  -  -  -  -  9  107  116  
  712 EM  -  1  3  4  -  1  -  3  5  7  9  43  -  -  2  11  -  1  1  2  -  -  -  -  20  73  93  
  713 EQ  1  10  12  9  1  9  3  1  10  13  2  8  -  3  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  33  56  89  
  714 ETP  1  3  1  2  -  2  2  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  8  7  15  
  715 EIO  3  2  7  12  -  -  -  -  2  5  10  9  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  23  30  53  
  717 EGE  -  1  -  6  -  -  1  13  -  -  8  33  -  -  3  7  -  -  -  -  -  -  -  -  12  60  72  
  718 EGA I  -  1  2  8  -  -  1  3  1  1  9  12  -  -  -  4  -  -  -  1  -  -  -  -  13  30  43  
  719 EGA II  -  -  -  1  -  -  1  5  -  -  1  5  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  13  16  
  721 FEN  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  723 CS  3  11  9  30  -  -  2  3  7  11  -  2  -  -  7  11  -  -  -  -  -  -  -  -  28  68  96  
  724 MMT  -  4  1  10  -  -  -  -  2  3  2  10  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  5  29  34  
  729 MF  -  2  2  9  -  1  -  -  -  3  5  18  -  -  -  4  -  -  -  1  -  -  -  -  7  38  45  
  731 OO  1  2  8  7  1  2  14  5  1  1  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  27  20  47  
  732 OE  -  3  5  11  -  2  3  4  1  9  43  102  -  -  6  4  -  2  1  1  -  -  -  -  59  138  197  
  735 PA  -  3  1  7  -  -  2  6  3  7  27  62  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  34  87  121  
  737 RMEE  -  1  1  3  -  1  1  -  2  6  3  40  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  7  53  60  
  739 TSC  2  31  13  44  -  2  -  2  2  11  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  18  93  111  
  740 UOT  1  6  1  9  -  -  -  -  -  2  16  24  -  -  -  1  -  1  -  1  -  -  -  -  18  44  62  
  742 CEN  -  -  -  6  -  -  -  2  1  3  1  15  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  2  30  32  
  743 MA IV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  744 ENTEL  -  5  3  18  -  -  -  4  4  11  -  -  -  -  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  9  41  50  
  745 EAB  -  2  2  5  3  5  -  -  5  6  5  13  -  1  6  8  1  -  -  -  -  -  -  -  22  40  62  
  747 ESSI  -  1  3  2  -  -  -  2  3  5  -  4  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  7  15  22  
  748 FIS  1  10  21  36  -  4  -  5  9  30  9  41  -  1  -  3  -  1  -  1  1  3  -  1  41  136  177  
  749 MAT  1  19  31  66  1  2  6  4  17  23  2  5  -  1  2  2  -  1  1  -  -  -  -  -  61  123  184  
  750 EMIT  -  -  8  11  3  1  2  4  -  5  2  12  -  1  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  18  35  53  
  751 DECA  2  39  7  19  1  5  2  8  10  23  12  67  -  3  3  4  -  -  -  4  -  2  -  -  37  174  211  
  753 TA  -  10  3  9  -  -  1  8  1  -  18  40  1  -  1  1  -  3  1  2  -  -  -  -  26  73  99  
  756 THATC  -  1  5  10  -  -  3  2  -  -  9  12  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  17  26  43  
  758 EPC  -  1  1  5  -  -  -  -  4  2  12  34  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  17  46  63  
  TOTAL  19  201  165  486  10  43  47  111  114  258  246  728  1  11  48  122  1  12  7  19  1  5  -  1  659  1.997  2.656  
                                                           
              nacionalitat         genere           dedeicació       vinculació    
 
  Any_ref Es doctor CuentaDeNif_Passaport     Any_ref Nacionalitat
CuentaDeNif_Passaport
      Any_ref Sexe CuentaDeNif_Passaport      
Any_ref
Dedicació CuentaDeNif_Passaport     Any_ref Tipus contracte CuentaDeNif_Passaport  
    2016 Doctor 1709     2016 Nacionals 2552       2016 Dones 659       2016 Temps Complet 1680     2016 Contractat Laboral. Durada determinada 1069  
    2016 No doctor 947     2016 Estranger 104       2016 Homes 1997       2016 Temps Parcial 976     2016 Contractat Laboral. Indefinit 491  
                                                2016 Funcionari 1082  
                                                2016 Interí 1  
                                                2016 Emèrit 13  
                                                       
                                                       
           
           
  Any_ref Edat CuentaDeNif_Passaport    
  2016 Menys de 30 anys 94    
  2016 Entre 30 i 40 anys 474    
  2016 Entre 41 i 50 anys 843    
  2016 Entre 51 i 60 anys 875    
  2016 Més de 60 anys 370