UPC    Acreditació de les titulacions
2.7.1 Evolució de les sol·licituds de patents

Descripció: Evolució de les sol·licituds de patents tant a nivell nacional com a nivell internacional
Font: Servei de Gestió de la Innovació
Període de referència: 2017

Patents                      
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017    
  Patents prioritàries 48 45 41 56 30 43 23 25 26    
  Patents internacionals 16 33 33 36 35 22 21 25 26