UPC    Acreditació de les titulacions
2.7.1 Evolució de les sol·licituds de patents

Descripció: Evolució de les sol·licituds de patents tant a nivell nacional com a nivell internacional
Font: Servei de Gestió de la Innovació
Període de referència: 2014

  Patents                  
      2009 2010 2011 2012 2013 2014    
    Patents prioritàries 48 45 41 56 30 43    
    Patents internacionals 16 33 33 36 35 22