UPC    Acreditació de les titulacions
2.6.1 Ingressos per formació permanent gestionada per la FPC

Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017-2018

               
  Unitat 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18  
  124 CUS  16.969,40  9.209,00  2.800,00  2.100,00  11.050,00  
  125 CUTC  15.120,00          
  191 CENIT      20.260,00  4.375,98  3.696,66  
  200 FME  38.167,20  36.832,20  48.950,00  38.170,00  34.010,00  
  210 ETSAB  21.147,00  7.902,94  2.466,00      
  240 ETSEIB  11.345,06  46.170,82  11.600,00  25.000,00    
  250 ETSECCPB  22.928,20  71.998,46  50.010,31  30.449,40  66.312,50  
  270 FIB  -  196.217,80  421.780,00  633.276,37  473.850,03  
  280 FNB  175.553,60  237.919,54  260.160,00  214.008,62  157.934,57  
  290 ETSAV  (2.192,40)      129.004,00  192.761,07  
  300 EETAC  58.091,95  147,00  6.120,00  (6.010,00)    
  310 EPSEB  91.425,40  65.875,30  102.800,00  88.860,00  27.440,00  
  340 EPSEVG  143.365,29  95.254,37  139.235,50  138.962,00  88.449,07  
  370 FOOT  9.515,52          
  410 ICE          7.616,00  
  440 IOC  150.999,95  208.942,47  245.851,98  207.392,00  128.587,76  
  580 CUV  383,87          
  668 CKLO-UPC    17.098,00  400,00  21.950,00  5.850,00  
  702 CMEM    97.723,82  5.200,00      
  709 EE  4.776,80  7.000,00        
  712 EM  32.858,72  20.335,00  41.600,00  39.100,00    
  713 EQ  27.752,60  27.647,22    50.570,00    
  715 EIO  89.138,48  105.718,60  116.822,50  127.460,00  128.562,22  
  717 EGE        1.450,00    
  732 OE  148.492,50  49.230,61  383.400,00  453.901,52  786.057,93  
  739 TSC  26.040,00          
  740 UOT  519.737,30  484.120,77  383.804,95  555.491,50  444.096,29  
  742 CEN  66.277,60  38.405,46  31.500,00  26.360,00  6.300,00  
  744 ENTEL        62.400,00  328.880,00  
  747 ESSI    107.131,58  153.470,00  267.100,00  160.738,47  
  751 DECA  109.316,90  96.240,20  71.626,00  101.581,78  110.915,48  
  752 RA  89.239,68  213.139,86  423.315,00  386.632,67  11.071,33  
  753 TA  515.743,30  578.683,39  559.751,00  755.382,20  787.501,68  
  756 THATC  40.512,20  63.128,81  87.980,00  41.971,00  76.238,00  
  758 EPC  159.240,32  183.513,54  270.183,00  89.919,78  158.377,00  
  801 EUNCET  32.876,00  15.239,51  128.650,00  64.300,00  66.150,00  
  804 CITM  37.684,10  37.274,09  26.685,00  38.695,00  32.650,00  
  860 EEI  2.440,82  2.993,97  3.078,18  2.099,45  1.474,88  
  901 FCIM  34.853,27  28.527,00  10.500,00  10.650,00    
  909 LIM  (175,30)          
  912 FCIHS    11.000,00  10.350,00      
  914 CPSV  269.015,47  263.025,10  281.399,50  350.986,80  354.845,33  
  919 FUPC  5.745.428,17  3.321.795,03  3.267.423,47  2.245.314,48  2.039.455,95  
  929 CDEI  158.045,42  191.633,16  103.657,00  95.516,00  129.515,50  
  946 CITCEA  140.950,74  171.979,25  100.222,67  159.960,33  197.642,77  
  973 CERpIE-UPC  2.619,15  4.600,00  17.151,33  56.936,71  8.211,96  
  TOTAL  9.005.684,28  7.113.653,87  7.790.203,39  7.511.317,59  7.026.242,45  
  Dades a 31/08/2018