UPC    Acreditació de les titulacions
2.6.1 Ingressos per formació permanent gestionada per la FPC

Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015-2016

               
  Unitat 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  122 CUDU  31.022,02          
  124 CUS  34.151,27  18.290,00  16.969,40  9.209,00  2.800,00  
  125 CUTC  16.207,00    15.120,00      
  191 CENIT  14.657,10  8.115,00      20.260,00  
  200 FME  40.944,00  47.550,00  38.167,20  36.832,20  48.950,00  
  205 ESEIAAT  170.730,84  7.956,38        
  210 ETSAB  198.541,66  92.078,10  21.147,00  7.902,94  2.466,00  
  240 ETSEIB  299.152,89  241.316,41  11.345,06  46.170,82  11.600,00  
  250 ETSECCPB  205.201,20  264.350,00  22.928,20  71.998,46  50.010,31  
  270 FIB  (2.314,49)  220,00  -  196.217,80  421.780,00  
  280 FNB  162.120,37  259.250,00  175.553,60  237.919,54  260.160,00  
  290 ETSAV  6.364,00  1.521,00  (2.192,40)      
  300 EETAC  5.657,88  47.710,00  58.091,95  147,00  6.120,00  
  310 EPSEB  176.755,33  110.273,26  91.425,40  65.875,30  102.800,00  
  340 EPSEVG  138.090,39  201.214,15  143.365,29  95.254,37  139.235,50  
  370 FOOT      9.515,52      
  390 ESAB  5.624,40          
  410 ICE  3.521,32          
  440 IOC  144.535,64  234.996,50  150.999,95  208.942,47  245.851,98  
  580 CUV  14.725,91  7.500,00  383,87      
  701 AC  1.849,00          
  702 CMEM        97.723,82  5.200,00  
  707 ESAII  17.261,63          
  709 EE  178.739,29  26.948,74  4.776,80  7.000,00    
  712 EM  188.787,28  63.697,72  32.858,72  20.335,00  41.600,00  
  713 EQ  11.021,58  41.675,00  27.752,60  27.647,22    
  715 EIO  247.873,02  103.686,00  89.138,48  105.718,60  116.822,50  
  723 LSI  234.190,51          
  724 MMT  30.875,47  5.460,00        
  732 OE  1.811.478,18  196.534,23  148.492,50  49.230,61  383.400,00  
  735 PA  77.905,30  24.926,21        
  739 TSC  32.581,25  47.250,00  26.040,00      
  740 UOT  397.845,72  483.682,94  519.737,30  484.120,77  383.804,95  
  742 CEN  64.751,23  55.560,00  66.277,60  38.405,46  31.500,00  
  745 EAB  4.496,53  41.752,30        
  747 ESSI  207.187,63  16.859,61    107.131,58  153.470,00  
  751 DECA  139.153,61  154.262,61  109.316,90  96.240,20  71.626,00  
  752 RA  49.974,35    89.239,68  213.139,86  423.315,00  
  753 TA  873.406,46  648.724,95  515.743,30  578.683,39  559.751,00  
  756 THATC  78.828,10  70.115,19  40.512,20  63.128,81  87.980,00  
  758 EPC  183.379,81  200.058,85  159.240,32  183.513,54  270.183,00  
  801 EUNCET  36.122,74  44.657,78  32.876,00  15.239,51  128.650,00  
  802 EAE  4.350,30          
  804 CITM  33.207,71  52.617,70  37.684,10  37.274,09  26.685,00  
  860 EEI  1.748,41  2.078,50  2.440,82  2.993,97  3.078,18  
  888 Càtedra Klockner en Implants        17.098,00  400,00  
  901 FCIM    16.508,80  34.853,27  28.527,00  10.500,00  
  902 CIMNE  9.546,00          
  909 LIM  53.875,45  13.175,00  (175,30)      
  912 FCIHS        11.000,00  10.350,00  
  914 CPSV  181.275,93  254.827,82  269.015,47  263.025,10  281.399,50  
  919 FUPC  4.810.877,67  5.932.731,48  5.745.428,17  3.321.795,03  3.267.423,47  
  929 CDEI    65.930,00  158.045,42  191.633,16  103.657,00  
  946 CITCEA    124.392,25  140.950,74  171.979,25  100.222,67  
  958 ESPRL  1.221,46          
  973 CERpIE-UPC    6.044,83  2.619,15  4.600,00  17.151,33  
  TOTAL  11.629.500,35  10.236.499,31  9.005.684,28  7.113.653,87  7.790.203,39