UPC    Acreditació de les titulacions
2.6.1 Ingressos per formació permanent gestionada per la FPC

Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014-2015

               
  Unitat 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  122 CUDU  76.632,62  31.022,02        
  124 CUS  153.051,19  34.151,27  18.290,00  16.969,40  9.209,00  
  125 CUTC  20.045,50  16.207,00    15.120,00    
  191 CENIT  18.713,09  14.657,10  8.115,00      
  200 FME  53.227,20  40.944,00  47.550,00  38.167,20  36.832,20  
  205 ESEIAAT  168.021,69  170.730,84  7.956,38      
  210 ETSAB  130.810,41  198.541,66  92.078,10  21.147,00  7.902,94  
  240 ETSEIB  641.347,21  299.152,89  241.316,41  11.345,06  46.170,82  
  250 ETSECCPB    205.201,20  264.350,00  22.928,20  71.998,46  
  270 FIB  29.674,02  (2.314,49)  220,00    196.217,80  
  280 FNB  158.352,65  162.120,37  259.250,00  175.553,60  237.919,54  
  290 ETSAV  208.625,05  6.364,00  1.521,00  (2.192,40)    
  300 EETAC  25.909,87  5.657,88  47.710,00  58.091,95  147,00  
  310 EPSEB  158.112,07  176.755,33  110.273,26  91.425,40  65.875,30  
  340 EPSEVG  102.104,28  138.090,39  201.214,15  143.365,29  95.254,37  
  370 FOOT        9.515,52    
  390 ESAB    5.624,40        
  410 ICE    3.521,32        
  440 IOC  186.001,88  144.535,64  234.996,50  150.999,95  208.942,47  
  460 INTE  20.267,28          
  580 CUV  28.464,97  14.725,91  7.500,00  383,87    
  701 AC    1.849,00        
  702 CMEM          97.723,82  
  707 ESAII  116.365,24  17.261,63        
  709 EE  55.974,77  178.739,29  26.948,74  4.776,80  7.000,00  
  712 EM    188.787,28  63.697,72  32.858,72  20.335,00  
  713 EQ  104.460,98  11.021,58  41.675,00  27.752,60  27.647,22  
  715 EIO  170.302,99  247.873,02  103.686,00  89.138,48  105.718,60  
  717 EGE  9.655,10          
  723 LSI  316.594,47  234.190,51        
  724 MMT  20.860,10  30.875,47  5.460,00      
  732 OE  1.900.235,54  1.811.478,18  196.534,23  148.492,50  49.230,61  
  735 PA  133.021,71  77.905,30  24.926,21      
  737 RMEE  (603,68)          
  739 TSC  3.198,75  32.581,25  47.250,00  26.040,00    
  740 UOT  347.158,78  397.845,72  483.682,94  519.737,30  484.120,77  
  742 CEN  54.228,31  64.751,23  55.560,00  66.277,60  38.405,46  
  745 EAB  147.706,95  4.496,53  41.752,30      
  747 ESSI  146.997,71  207.187,63  16.859,61    107.131,58  
  751 DECA  341.492,92  139.153,61  154.262,61  109.316,90  96.240,20  
  752 RA  (516,06)  49.974,35    89.239,68  213.139,86  
  753 TA  848.306,87  873.406,46  648.724,95  515.743,30  578.683,39  
  756 THATC  50.976,61  78.828,10  70.115,19  40.512,20  63.128,81  
  758 EPC  118.058,14  183.379,81  200.058,85  159.240,32  183.513,54  
  801 EUNCET  82.809,16  36.122,74  44.657,78  32.876,00  15.239,51  
  802 EAE    4.350,30        
  803 EMFPC  150,00          
  804 CITM  19.860,75  33.207,71  52.617,70  37.684,10  37.274,09  
  830 ESAB  25.104,10          
  860 EEI  1.521,76  1.748,41  2.078,50  2.440,82  2.993,97  
  888 Càtedra Klockner en Implants          17.098,00  
  901 FCIM      16.508,80  34.853,27  28.527,00  
  902 CIMNE  85.534,58  9.546,00        
  909 LIM    53.875,45  13.175,00  (175,30)    
  912 FCIHS          11.000,00  
  914 CPSV  136.599,40  181.275,93  254.827,82  269.015,47  263.025,10  
  919 FUPC  3.468.488,49  4.810.877,67  5.932.731,48  5.745.428,17  3.321.795,03  
  929 CDEI      65.930,00  158.045,42  191.633,16  
  946 CITCEA      124.392,25  140.950,74  171.979,25  
  958 ESPRL  24.000,00  1.221,46        
  973 CERpIE-UPC      6.044,83  2.619,15  4.600,00  
  TOTAL  10.907.905,42  11.629.500,35  10.236.499,31  9.005.684,28  7.113.653,87