UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.2 Recursos captats d'R+D competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018

                             
  Finalitat 2015 2016 2017 2018  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes R+D 25.783.112,57 8.556.295,10 34.339.407,67 38.662.188,68 3.176.330,55 41.838.519,23 22.180.066,34 1.835.486,00 24.015.552,34 20.092.062,51 10.987.192,74 31.079.255,25  
  Recursos humans 12.809.658,18 200.350,00 13.010.008,18 4.439.189,39 0,00 4.439.189,39 8.888.540,42 665.867,52 9.554.407,94 6.526.880,31 0,00 6.526.880,31  
  Accions complementàries 337.613,85 283.140,00 620.753,85 345.453,92 458.873,22 804.327,14 318.125,90 0,00 318.125,90 1.275.103,05 96.800,00 1.371.903,05  
  Grups i xarxes 641.099,59 214.250,00 855.349,59 210.114,06 0,00 210.114,06 451.632,52 0,00 451.632,52 1.975.968,65 416.508,21 2.392.476,86  
  Explotació de know-how 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.656,59 0,00 385.656,59 2.586.860,90 154.000,00 2.740.860,90  
  Altres 205.900,00 0,00 205.900,00 65,39 0,00 65,39 0,00 0,00 0,00 586.016,37 0,00 586.016,37  
  Total 39.777.384 9.254.035 49.031.419 43.657.011 3.635.204 47.292.215 32.224.022 2.501.354 34.725.375 33.042.892 11.654.501 44.697.393