UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2019

                       
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT                  
                       
  UNITAT    VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
     Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Projectes Nacionals   Projectes europeus   Projectes europeus coordinats   
  012 RECTORAT Rectorat         88.734,14 €                        -          
  110 SG Serveis Generals / Rectorat             953.594,86 €       237.500,00 €    1.310.362,82 €    
  122 CUDU GERENCIA                          -                        -                   5.000,00 €  
  124 CUS C.U. Tecnol. I Desen.                    -                          -          
  150 CTT CTT         16.000,00 €    1.000,00 € -       8.785,09 €                -       112.200,00 €                    -           16.157,05 €             913.089,00 €  
  181 UTGCBL Campus Castelldefels         18.148,79 €                        -             80.000,00 €    
  195 UTGTICCN UTG ÀMBIT TIC CAMPUS NORD                      -                    -          
  205 ESEIAAT ESEIAAT           9.843,00 €             52.000,00 €        
  210 ETSAB ETS Arquitectura BCN         13.870,00 €           2.000,00 €                -                    -          
  230 ETSETB ETS. Eng. Telecom. BCN      3.300,00 €                      -          
  240 ETSEIB ETS. Eng. Indus. BCN             4.163,00 €                    -          
  250 ETSECCPB ETSECCPB       400.000,00 €                        -          
  270 FIB Fac. Informàtica BCN           17.716,51 €                    -          
  280 FNB Fac. Nàutica BCN                          -             40.000,00 €    
  290 ETSAV ETS Arquitec. Vallès         51.450,00 €           1.650,00 €    82.320,00 €     157.354,19 €           34.600,00 €    
  300 EETAC EPS Castelldefels                 86,02 €                    -                      -        
  310 EPSEB EPSEB         14.850,00 €         53.677,51 €                    -          
  330 EPSM EU Pol. Sup Manresa               61.000,00 €        
  420 INTEXTER Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER)         30.418,50 €              -         95.442,63 €           1.000,00 €         87.318,00 €      
  440 IOC Inst. Org. I Control         12.900,00 €           2.783,00 €      6.255,00 €                  -         109.827,00 €      
  460 INTEXTER Inst. Tècn. Energèt.       288.099,74 €       220.591,62 €                -         93.962,50 €       435.030,00 €         47.650,00 €    
  470 CRNE Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)           19.206,45 €                    -          
  480 IS.UPC INST. SOSTENIBILITAT UPC         14.141,74 €         51.171,14 €                -           6.366,68 €       141.064,00 €       375.726,40 €                 6.980,00 €  
  581 LCMA Laboratori del Centre de Medi Ambient         64.298,00 €         61.264,00 €                    -          
  635 IDSA Intelligent Data Science and Artificial                          -          
  650 GC Catedra Gaudi           4.958,68 €             54.000,00 €        
  662 CCI Càtedra Cercle d'Infrastructures - UPC         48.000,00 €                        -          
  666 CATAC Càtedra Accessibilitat               70.000,00 €        
  701 AC Arquit. Computadors       900.115,81 €           9.557,04 €         59.412,58 €       614.508,67 €    3.518.502,39 €           2.643.390,00 €  
  702 CEM Ciència i Enginyeria dels Materials       245.493,65 €       159.475,16 €                -       120.000,00 €       530.702,00 €       538.799,20 €             461.500,00 €  
  707 ESAII Eng. De Sist. Autom.         73.901,14 €         14.224,77 €                -         48.522,00 €       333.554,72 €       256.617,24 €    
  709 EE Enginyeria Elèctrica         32.500,00 €         27.480,06 €                    -           91.798,00 €      
  710 EEL Eng. Electrònica       227.403,50 €              -         17.647,10 €                -       127.800,00 €    1.473.354,82 €         23.927,50 €    
  710.56 S.BLANCA LAB0 710 SALA BLANCA                210,00 €                    -          
  712 EM Enginyeria Mecànica       122.376,00 €  15.000,00 €       18.817,50 €      2.025,00 €                  -         260.915,00 €         10.000,00 €    
  713 EQ Enginyeria Química       318.734,36 €       119.779,79 €    36.000,00 €                  -      1.526.550,51 €       411.439,59 €    
  715 EIO Estad. I Inv. Operat.       297.952,40 €         33.593,19 €           2.500,00 €       130.103,00 €                    -      
  717 DEGD Enginyeria Gràfica i de Disseny             4.865,00 €                    -          
  723 CS Lleng. I Sist. Inf       439.836,80 €    3.000,00 €       18.011,11 €      3.300,00 €                  -         249.420,00 €       168.452,10 €    
  724 MMT Màq. I Motors Tèrmics         32.900,00 €         38.878,71 €                    -               5.213,20 €    
  729 MF Mat. Aplic. I Telem.           13.118,00 €                    -           30.225,00 €    1.112.586,25 €           3.599.003,00 €  
  731 OO Òptica i Optometria         22.554,00 €         21.391,07 €         10.400,00 €        
  732 OE Organitz. D'Empreses         12.000,00 €           5.635,00 €    49.550,43 €                  -           33.960,00 €      
  735 PA Proj. Arquitectònics         48.975,00 €           3.292,00 €                -           8.000,00 €         20.000,00 €      
  737 RMEE Res. Mat. I Est. Eng.         99.091,80 €         18.600,00 €                    -           78.206,25 €      
  739 TSC Tª Senyal i Comunic.       414.940,76 €    1.000,00 €     112.420,80 €    60.000,00 €     354.732,91 €    1.009.340,07 €       192.390,00 €    
  740 UOT Urb. I Ord. Territor.       194.725,06 €           8.745,00 €                -         11.500,00 €        
  742 CEN Cien. I Eng. Nàutica           9.168,06 €           2.177,50 €                    -             87.245,00 €             177.455,00 €  
  744 ENTEL Telemàtica       370.641,97 €         12.107,00 €           1.000,00 €    1.356.762,39 €       385.221,44 €    
  745 EAB Eng. Agroal. I Biote.         72.283,22 €         41.850,55 €    21.032,94 €                  -         220.276,11 €      
  747 ESSI ENG. SERV. SIST. INFORM.         50.000,00 €         13.250,00 €                    -           33.960,00 €      
  748 FIS Física    1.197.801,81 €         32.352,00 €       176.369,91 €       818.451,73 €       857.184,17 €    
  749 MAT Matemàtiques       187.650,00 €           3.250,00 €                -       279.991,89 €       437.032,00 €         40.908,33 €    
  750 EMIT Enginyeria Minera, Industrial i Tic         98.110,00 €         56.181,56 €      2.500,00 €         4.000,00 €       181.072,00 €       296.281,00 €             255.811,00 €  
  751 DECA Enginyeria Civil i Ambiental    1.367.699,38 €              -       160.655,75 €                -                    -      1.269.425,00 €    1.892.215,93 €               15.600,00 €  
  752 MSVA RA - Representació Arquitectònica       104.360,68 €         35.113,65 €                -                    -          
  753 TA Tecnologia de l'Arquitectura       153.645,80 €       116.461,61 €                -                    -           20.000,00 €      
  756 THATC Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic.         23.661,16 €           1.987,65 €                -                    -                      -           84.247,00 €    
  758 EPC Eng. de Projectes i de la Construcció       172.095,04 €         33.256,00 €                -                    -           33.960,00 €      
  894 InLab-FIB InLab-FIB       222.011,37 €                  500,00 €        
  909 LIM Lab. Eng. Marítima         43.360,40 €           2.720,00 €                    -                      -         328.439,01 €    
  910 LCEM Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica           11.164,23 €                    -          
  914 CPSV C. Pol. Sol. I Valor.         38.400,00 €           4.600,00 €                    -         108.900,00 €      
  915 IRI Instl. Robòtica       149.380,00 €           4.886,29 €       116.495,00 €       129.472,00 €       223.706,24 €    
  918 CREB C. Recerca Eng. Biom.       142.333,93 €           2.000,00 €    36.000,00 €                  -         174.245,20 €      
  922 CD6 C. Desenv. Sensors       177.500,00 €              -         44.792,52 €                    -         359.220,00 €       452.140,31 €    
  928 CTTC Cent. Tec. Tran. Cal.         15.000,00 €                        -           43.460,00 €       210.207,88 €                       0,01 €  
  929 CDEI C. Disseny Eq. Ind.       902.056,36 €         51.617,00 €                    -          
  930 CTVG C. Tecnol. Vilanova         14.748,00 €           400.000,00 €         27.225,00 €       328.516,18 €    
  935 CDIF C. Diag. Ind. I Flui.         39.754,92 €           2.389,50 €         17.618,48 €                    -         530.000,00 €    
  936 CD6 C. Sist. I Sens. Elec.                700,00 €                    -          
  937 GCEM Grup Compat. Electro.         182.000,00 €                    -               3.500,00 €    
  943 LABSON Laborat. Sistem. Oleo         46.109,70 €             10.935,60 €        
  945 SARTI Centre Desenv. Tec.         76.074,98 €         15.805,80 €      6.800,00 €     121.121,19 €       105.270,00 €       149.446,86 €    
  946 CITCEA Centre Inno. Tec. Conv.       469.289,00 €         40.160,84 €                    -         758.650,00 €    1.338.073,75 €           6.708.749,25 €  
  950 LAM Lab. Aplic. Multimed.         31.250,00 €          3.750,00 €                  -          
  952 GRAHI Grup Rec. Hidrometer.                          -                        -      
  953 LEAM Lab. Eng. Acust. I Mec.           7.500,00 €           4.300,00 €                    -         100.430,00 €      
  956 CRESCA CRESCA                 5.085,00 €        
  971 MCIA C.REC.SIST.ELECT.IND       199.020,00 €              -           3.227,38 €                    -         161.410,03 €           5.004,88 €    
  972 LITEM LAB.INNOV.TECNO.EST.       335.760,17 €           8.877,65 €                    -          
  973 CERpIE-UPC CERPIE-UPC         79.500,00 €         48.453,18 €                    -          
  974 CER-LaCàN-UPC CER-LACAN-UPC                -                        -         252.000,00 €       245.732,16 €    
  975 SEER C.R.SEER       170.000,00 €                        -         180.290,00 €         32.853,52 €    
       11.525.378,82 €  23.300,00 €  2.103.045,75 €  309.533,37 €  3.437.462,79 €  14.164.888,50 €  15.633.347,40 €         14.786.577,26 €  
  Dades a 31/12/2019                    
                       
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  712.786,00 € 315.707,73 €  
  Dades a 31/12/2019