UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2016

                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT            
                   
  UNITAT VIA NO COMPETITIVA VIA COMPETITIVA  
  Convenis Propietat Industrial Formació Subvencions i altres Projectes Nacionals Projectes europeus Projectes europeus coordinats  
  012 RECT         73.333,00 €             -                  -         69.900,00 €                  -                    -                      -    
  110 SG                    -               -                  -    1.033.275,99 €                  -                    -                      -    
  118 INNOVA                    -               -                  -           1.414,31 €                  -                    -                      -    
  120 CS                    -               -                  -         14.300,00 €                  -                    -                      -    
  122 GER          6.190,00 €             -         8.270,50 €                  -                    -       146.212,00 €       803.850,00 €  
  124 CUS                    -               -                  -       276.441,00 €                  -                    -                      -    
  126 CUV                    -               -         6.488,26 €                  -                    -                    -                      -    
  131 UVIP                    -               -                  -         40.500,00 €                  -                    -                      -    
  150 CTT                    -    17.800,00 €                -         68.445,00 €     632.366,33 €                  -      6.687.766,25 €  
  162 CFIS                    -               -                  -         41.000,00 €                  -                    -                      -    
  181 UTGC         14.876,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  184 UTGM                    -               -                  -                    -                    -                    -                      -    
  192 UTGT                    -               -                  -                    -         34.960,98 €                  -                      -    
  200 FME                    -               -       61.808,95 €                  -                    -                    -                      -    
  210 ETSAB                    -               -                  -           3.000,00 €                  -                    -                      -    
  240 ETSEIB         20.000,00 €             -                  -         70.000,00 €                  -                    -                      -    
  250 ETSECCPB                    -               -                  -                    -                    -                    -                      -    
  270 FIB          9.300,00 €             -                  -                    -                    -         44.175,00 €                    -    
  280 FNB          3.060,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  290 ETSAV         39.377,00 €             -       73.260,00 €         2.500,00 €                  -                    -                      -    
  300 EETAC         21.650,00 €             -                  -                    -       242.363,00 €     530.164,92 €                    -    
  330 EPSEM                    -               -                  -                    -          1.872,00 €                  -                      -    
  340 EPSEVG                    -               -                  -                    -                    -          1.130,13 €                    -    
  370 FOOT                    -               -                  -                    -                    -                    -                      -    
  390 ESAB                    -               -                  -           1.000,00 €                  -                    -                      -    
  420 INTEXTER       147.605,00 €             -       18.750,00 €                  -       187.550,00 €     292.715,98 €                    -    
  440 IOC         27.200,00 €             -                  -                    -       376.566,00 €                  -                      -    
  460 INTEXTER       272.614,68 €             -         8.470,00 €            400,00 €     261.912,99 €       84.149,71 €                    -    
  480 IS.UPC                 0,01 €             -                  -         52.800,00 €       62.920,00 €     263.875,80 €       736.997,00 €  
  662 CCI.UPC         64.000,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  666 CATAC         24.793,38 €             -                  -         30.000,00 €                  -                    -                      -    
  701 AC    1.072.307,72 €             -                  -       191.259,34 €  1.114.213,67 €  2.193.059,96 €    1.718.920,00 €  
  702 CMEM       417.075,38 €             -                  -           2.000,00 €     795.654,32 €       48.248,61 €                    -    
  704 CA1         37.676,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  705 CA2         15.849,44 €             -                  -                    -                    -          2.220,00 €                    -    
  707 ESAII         96.770,91 €             -         6.000,00 €       38.109,00 €     382.711,32 €                  -                      -    
  709 EE         87.590,00 €             -                  -                    -       245.160,00 €     247.840,96 €                    -    
  710 EEL       196.992,71 €             -       20.685,56 €       99.625,00 €  1.916.772,45 €       41.410,93 €         13.668,40 €  
  712 EM         13.958,67 €             -                  -                    -       266.940,00 €                  -                      -    
  713 EQ       493.750,00 €             -                  -         23.391,91 €     713.432,00 €  1.005.299,07 €                    -    
  715 EIO       326.286,28 €             -       42.700,00 €     132.532,43 €     605.114,00 €     581.302,19 €                    -    
  717 EGE         39.824,22 €             -                  -                    -       145.200,00 €                  -                      -    
  723 CS       416.515,83 €             -         3.300,00 €       50.000,00 €     259.317,00 €       16.932,42 €                    -    
  724 MMT         28.325,00 €             -                  -                    -         34.934,00 €                  -                      -    
  729 MF         46.800,00 €             -                  -                    -         26.289,30 €                  -                      -    
  731 OO          1.000,00 €             -         2.174,40 €         1.000,00 €       78.650,00 €                  -                      -    
  732 OE         63.300,00 €             -         7.154,01 €                  -         33.960,00 €                  -                      -    
  735 PA         69.525,00 €             -                  -           5.000,00 €       39.688,00 €                  -                      -    
  737 RMEE       159.297,00 €             -                  -                    -         33.154,00 €                  -                      -    
  739 TSC       462.929,34 €  10.000,00 €                -                    -    2.411.762,00 €     247.752,42 €                    -    
  740 UOT         83.465,20 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  742 CEN         49.182,00 €             -                  -                    -                    -         25.650,00 €                    -    
  744 ENTEL       184.218,04 €             -                  -         54.919,00 €     409.160,75 €       17.455,00 €    3.049.712,64 €  
  745 EAB         18.513,00 €             -       24.194,08 €       16.000,00 €                  -         74.261,88 €                    -    
  747 ESSI                    -               -                  -                    -       222.640,00 €  1.301.992,92 €                    -    
  748 FIS       464.827,12 €             -       18.000,00 €     609.216,06 €  1.142.722,06 €     855.194,91 €       501.462,50 €  
  749 MAT       138.500,00 €             -       18.270,00 €         6.700,00 €  1.387.631,53 €  1.702.525,49 €                    -    
  750 EMIT         21.240,00 €             -                  -         61.500,00 €     342.631,00 €       27.517,00 €                    -    
  751 ECA    1.309.354,29 €             -                  -         58.231,96 €  2.478.595,97 €  1.959.911,57 €                    -    
  752 RA          3.300,00 €             -         4.046,36 €                  -       110.110,00 €                  -                      -    
  753 TA       113.457,17 €             -                  -           4.500,00 €     148.830,00 €                  -                      -    
  756 THATC                    -               -                  -                    -         79.860,00 €                  -                      -    
  758 EPC         22.900,00 €             -                  -           3.000,00 €     208.991,36 €                  -                      -    
  860 EUETII                    -               -                  -                    -                    -                    -                      -    
  909 LIM       316.593,75 €             -                  -                    -       145.200,00 €     626.454,54 €                    -    
  914 CPSV       100.531,41 €             -                  -                    -       215.380,00 €                  -                      -    
  915 IRI       267.220,74 €             -                  -                    -       515.457,99 €     596.802,87 €                    -    
  918 CREB                    -               -                  -                    -         27.000,00 €                  -                      -    
  922 CD6       382.500,00 €             -                  -         50.000,00 €     477.966,70 €       30.738,00 €                    -    
  927 CTALP                    -     5.000,00 €                -                    -                    -                    -                      -    
  928 CTTC         50.500,00 €             -                  -                    -       281.385,00 €     493.389,82 €       172.878,75 €  
  929 CDEI       421.735,00 €             -         6.500,00 €                  -                    -                    -                      -    
  930 CTVG         15.000,00 €             -         3.400,00 €                  -                    -                    -                      -    
  935 CDIF         73.767,06 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  937 GCEM                    -               -                  -                    -                    -         25.062,50 €                    -    
  945 SARTI         99.504,94 €             -       12.872,00 €                  -                    -                    -                      -    
  946 CITCEA       357.500,00 €             -                  -                    -       775.175,34 €     862.750,00 €                    -    
  950 LAM         18.707,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  952 GRAHI         23.740,50 €   8.000,00 €                -                    -                    -    2.668.150,00 €    9.164.011,51 €  
  953 LEAM          8.100,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  956 CRESCA                    -               -                  -                    -                    -                    -                      -    
  969 CETpD-UPC                    -               -                  -                    -                    -          1.714,38 €                    -    
  971 MCIA       168.300,00 €             -                  -                    -                    -                    -                      -    
  973 CERpIE-UPC                    -               -     179.337,40 €                  -                    -                    -                      -    
  974 CER-LaCàN-UPC         31.000,00 €             -                  -                    -       264.990,00 €  4.127.875,00 €                    -    
  975 SEER                    -               -                  -                    -       251.386,20 €                  -                      -    
  TOTAL  9.513.429,79  40.800,00  525.681,52  3.111.961,00  20.388.577,26  21.143.935,98  22.849.267,05  
                   
                   
                   
                   
                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC            
                   
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.957.426,97 € 281.285,71 €