UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2015

                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT  
   
  UNITAT VIA NO COMPETITIVA VIA COMPETITIVA  
  Convenis Propietat Industrial Formació Subvencions i altres Projectes Nacionals Projectes europeus Projectes europeus coordinats  
  110 SG  73.333,00  -  -  1.696.082,69  -  36.088,01  -  
  118 INNOVA  -  -  -  3.000,00  -  -  -  
  122 CUDU  47.380,00  -  30.000,00  -  -  -  -  
  124 CUS  18.754,40  -  10.033,00  72.846,37  -  -  -  
  131 SGI  -  -  -  164.250,00  139.935,00  -  -  
  132 GPE  -  -  -  -  -  -  -  
  145 ParcUPC  -  -  -  -  -  -  -  
  150 CTT  -  -  -  145.121,39  -  -  -  
  162 CFIS  -  -  -  42.000,00  -  -  -  
  184 UTGM  280,00  -  -  -  -  -  -  
  200 FME  -  -  -  -  -  -  -  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB  -  -  -  70.000,00  -  -  -  
  250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  61.822,80  -  
  280 FNB  6.120,00  -  -  -  -  200.000,00  -  
  290 ETSAV  53.083,11  -  -  -  -  169.725,00  -  
  300 EETAC  16.529,40  -  -  -  1.652,74  -  -  
  310 EPSEB  -  -  -  -  -  -  -  
  320 EET  20.000,00  -  31.981,21  -  -  -  -  
  370 FOOT  -  -  -  -  -  -  -  
  390 ESAB  -  -  -  -  -  -  -  
  410 ICE  -  -  7.500,00  5.900,00  -  -  -  
  420 INTEXTER  128.775,00  -  18.000,00  -  -  -  -  
  440 IOC  3.000,00  -  -  -  122.345,00  -  -  
  460 INTEXTER  203.292,84  -  3.333,00  100.000,00  197.835,00  1.465,91  -  
  480 IS.UPC  -  -  -  20.944,64  -  697.476,00  -  
  666 CATAC  65.322,31  -  -  30.000,00  -  -  -  
  701 AC  537.706,51  -  22.000,00  291.344,17  493.045,00  1.034.487,98  -  
  702 CMEM  545.754,39  -  -  1.780,23  332.700,59  112.000,00  -  
  703 CATAC  2.000,00  -  -  -  26.620,00  -  -  
  704 CA1  1.402.156,04  -  -  8.000,00  8.000,00  1.445,09  -  
  705 CA2  224.040,59  6.000,00  -  -  -  -  -  
  706 EC  444.484,53  -  -  500,00  542.649,50  792.035,14  1.622.035,00  
  707 ESAII  160.706,94  -  22.955,00  26.455,40  596.081,00  846.095,00  2.399.161,84  
  708 ETCG  840.548,26  -  -  109.970,00  230.860,00  322.996,89  -  
  709 EE  35.000,00  -  -  -  130.438,00  16.660,02  -  
  710 EEL  265.149,00  25.000,00  64.269,10  -  697.125,00  351.720,01  -  
  711 EHMA  99.967,75  -  -  -  158.940,00  31.519,10  88.197,55  
  712 EM  111.000,00  -  -  200.000,00  48.000,00  0,01  -  
  713 EQ  494.771,81  -  -  1.500,00  942.109,00  1.224.804,99  -  
  714 ETP  15.770,00  -  -  -  108.900,00  -  -  
  715 EIO  571.317,39  -  54.800,00  25.230,17  293.745,00  19.258,00  -  
  716 EA  -  -  -  -  -  -  -  
  717 EGE  2.010,00  -  -  -  -  -  -  
  718 EGA1  17.265,00  -  -  -  8.000,00  -  -  
  719 EGA2  -  -  -  -  -  -  -  
  720 FA  142.220,00  -  -  -  341.980,00  60,00  -  
  721 FEN  571.126,17  -  18.000,00  100.201,95  262.100,00  991.505,86  2.593.281,76  
  722 ITT  424.806,42  -  -  -  197.687,36  -  -  
  723 CS  240.970,01  10.000,00  3.300,00  -  464.976,00  2.499.191,28  -  
  724 MMT  31.752,00  -  3.606,00  -  148.360,00  157.375,00  -  
  725 MA1  -  -  -  -  95.711,00  -  -  
  726 MA2  -  -  -  3.150,00  83.974,00  -  -  
  727 MA3  16.076,84  -  -  -  267.724,00  60.000,00  -  
  729 MF  55.300,00  -  -  -  -  -  766.812,50  
  731 OO  -  -  5.075,00  750,00  -  -  -  
  732 OE  6.000,00  -  -  -  46.478,00  -  -  
  735 PA  57.950,00  -  -  4.000,00  -  -  -  
  736 PE  13.223,14  -  -  18.332,00  -  -  -  
  737 RMEE  190.487,36  -  -  100.000,00  -  -  -  
  739 TSC  763.888,45  -  -  244.352,00  1.045.511,00  1.924.053,58  3.362.746,32  
  740 UOT  69.750,00  -  -  35.418,00  -  18.800,00  -  
  741 EMRN  116.020,00  -  -  61.700,00  -  -  -  
  742 CEN  -  -  -  -  -  50.400,00  -  
  743 MA4  366.514,72  -  -  1.250,00  282.284,06  324.468,50  -  
  744 ENTEL  65.636,00  -  -  -  225.786,00  558.101,96  -  
  745 EAB  187.732,00  -  76.368,86  6.000,00  -  -  -  
  746 DiPSE  18.240,00  -  -  -  -  -  -  
  747 ESSI  3.000,00  -  -  -  67.518,00  656.625,00  -  
  748 FIS  99.000,00  -  -  -  -  -  -  
  749 MAT  -  -  -  -  20.000,00  199.636,25  -  
  750 EMIT  -  -  -  12.000,00  -  -  -  
  909 LIM  14.535,00  -  -  -  232.450,00  1.522.432,44  -  
  910 LCEM  -  -  -  -  -  -  -  
  914 CPSV  79.004,99  -  -  -  -  -  -  
  915 IRI  335.866,27  -  -  -  54.720,00  735.198,50  2.047.632,75  
  918 CREB  -  -  -  -  -  29.136,28  -  
  922 CD6  1.591.500,00  -  -  -  715.423,61  -  3.607.450,00  
  927 CTALP  -  10.000,00  -  -  -  -  -  
  928 CTTC  87.000,00  -  -  -  139.000,00  164.268,06  -  
  929 CDEI  153.045,50  -  -  -  93.384,28  -  -  
  930 CTVG  114.505,06  -  10.880,00  30.000,00  -  102.500,00  -  
  935 CDIF  58.147,27  -  -  -  -  -  -  
  937 GCEM  -  -  -  -  -  36.790,86  -  
  945 SARTI  153.381,57  -  53.554,50  -  57.360,00  188.543,18  -  
  946 CITCEA  95.381,87  -  -  -  -  559.059,05  -  
  950 LAM  35.400,00  -  -  -  -  -  -  
  951 CTF  8.000,00  -  -  -  -  -  -  
  952 GRAHI  161.555,36  3.500,00  -  -  97.350,00  272.245,45  225.415,30  
  953 LEAM  -  -  -  -  227.480,00  -  -  
  956 CRESCA  10.473,60  -  -  3.200,00  -  -  -  
  969 CETpD-UPC  -  -  -  86.562,50  -  -  -  
  971 MCIA  59.825,00  -  -  -  -  215.621,09  -  
  972 LITEM  -  -  -  -  -  -  -  
  973 CERpIE-UPC  17.000,00  -  206.403,79  -  -  -  -  
  974 CER-LaCàN-UPC  96.132,00  -  -  13.747,49  325.801,00  495.745,93  1.584.419,04  
  975 SEER  14.800,00  -  -  -  205.700,00  -  -  
  978 IHTT  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  12.930.764,87  54.500,00  642.059,46  3.735.589,00  10.777.739,14  17.681.358,22  18.297.152,06  
                   
 
                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
   
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  12.530.100,00 308.568,00