UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2018

                     
  INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT                  
                     
  UNITAT  VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
     Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Europeus   Projectes europeus coordinats   
  012 RECT            73.334,00 €                
  110 SG         975.200,51 €                7.500,00 €       326.000,00 € -           1.401,61 € -         33.253,90 €    
  122 CUDU                     134.159,20 € 321.540,00 €  
  124 CUS              9.363,32 €               76.687,00 €        
  126 CU Vis/Des              2.603,30 €                              -          
  150 CTT      274.220,45 €         23.136,34 €       380.048,65 €    1.038.561,51 €     1.852.493,11 €  
  181 UTGCBL                2.495,87 €            7.224,00 €                        -             422.148,57 €    
  185 UTGASC                        23.709,44 €    
  200 FME               25.530,00 €                        -          
  205 ESEIAAT            45.445,00 €             21.375,00 €         25.500,00 €        
  210 ETSAB              2.500,00 €              2.967,15 €            7.801,50 €                        -          
  230 ETSETB        17.564,22 €                            -          
  240 ETSEIB                 67.848,31 €        
  270 FIB             36.660,73 €         43.439,00 €                        -                  8.525,00 €    
  280 FNB             226.393,86 €                        -                70.032,16 €    
  290 ETSAV            28.702,94 €           12.983,04 €         39.596,00 €       240.000,00 €              21.572,50 €    
  295 EEBE            10.500,00 €              2.000,00 €                          -          
  300 EETAC            42.500,00 €           53.426,61 €                          -              20.299,71 €         167.439,06 €    
  310 EPSEB                   500,00 €            1.875,00 €                        -          
  320 EUETIT                                -          
  330 EPSEM               16.001,34 €                        -                   624,00 €      
  340 EPSEVG                  4.300,00 €                        -          
  370 FOOT             100.281,16 €                        -          
  390 ESAB                  1.412,40 €                        -          
  410 ICE                  1.500,00 €                        -          
  420 INTEXTER            74.748,20 €           71.030,30 €            1.250,00 €                        -              68.183,89 €         244.120,69 € 87.834,38 €  
  440 IOC            57.004,30 €                 500,00 €           17.390,00 €         139.975,61 €            83.386,69 €    
  460 INTEXTER         194.612,62 €         216.485,86 €         56.163,03 €         33.851,99 €         206.794,36 €         118.905,49 €    
  470 CRNE             25.310,27 €                          -          
  480 IS.UPC              9.533,70 €   -         1.037,50 €   -       11.965,14 €            43.924,98 €         116.197,40 € 294.798,80 €  
  581 LCMA            53.566,00 €                              -          
  635 IDSA                      12.000,00 €      
  650 GC              4.958,68 €                              -          
  662 CCI.UPC            64.000,00 €                              -          
  666 CATAC                 24.000,00 €        
  701 AC         804.318,11 €           10.811,25 €         15.635,00 €       257.639,20 €         621.071,86 €         317.434,53 €    
  702 CMEM         405.981,99 €         203.773,69 €         10.576,00 €         24.000,00 €         454.742,85 €         177.623,32 €    
  707 ESAII         337.774,57 €           21.903,16 €            5.480,00 €         52.500,00 €         290.235,91 €         753.110,42 € 597.745,69 €  
  709 EE            48.815,00 €           22.614,52 €                          -           172.607,75 €      
  710 EEL         205.742,50 €           26.665,69 €         12.748,52 €         32.365,94 €         509.047,68 €         179.931,78 €    
  712 EM            61.871,00 €           16.374,00 €            1.870,00 €         17.500,00 €         149.766,09 €      
  713 EQ         480.952,78 €         138.863,16 €            1.300,00 €         29.345,00 €         702.648,13 €         913.607,26 € 2.143.685,86 €  
  715 EIO         457.493,91 €           52.124,95 €       114.737,19 €         47.767,48 €         179.075,63 €         169.059,44 €    
  717 EGE            19.645,80 €           11.527,50 €            5.772,00 €                        -              39.688,00 €      
  721 FEN           -           5.146,11 €      
  723 CS         484.367,18 €      10.247,85 €         19.184,36 €            5.300,00 €                 19,28 €         375.370,66 €         386.498,59 €    
  724 MMT            41.200,00 €           36.406,14 €         60.002,00 €                        -              29.756,22 €            47.569,45 €    
  729 MF            63.378,00 €              2.684,45 €                 300,00 €            28.844,45 €         192.750,00 €    
  731 OO            21.333,30 €           26.571,05 €         11.035,84 €            8.600,00 €            11.797,50 €      
  732 OE            18.800,00 €              2.816,00 €         57.175,70 €                        -                4.637,12 €      
  735 PA            46.957,00 €              8.645,15 €         18.140,00 €         34.261,00 €            21.071,55 €      
  737 RMEE         108.195,00 €      10.000,00 €         68.897,20 €               400,00 €       127.000,00 €              4.973,10 €      
  739 TSC         979.656,14 €      15.560,07 €         98.627,87 €         41.796,98 €         76.285,95 €      1.653.854,13 €         488.619,52 €    
  740 UOT         164.811,76 €           27.385,45 €         24.979,50 €         56.500,00 €            22.874,00 €            57.053,50 €    
  742 CEN              5.052,74 €              1.440,00 €            9.523,32 €                        -   -           1.851,85 €              7.560,00 €    
  744 ENTEL            91.004,10 €           42.787,21 €       122.370,00 €                        -           282.415,87 €            26.309,17 €    
  745 EAB            57.470,00 €           45.399,31 €         84.387,82 €                        -                9.060,13 €            14.635,55 €    
  747 ESSI            22.000,00 €              7.682,50 €                          -              83.206,75 €         402.443,23 € 256.618,88 €  
  748 FIS         583.822,31 €           28.022,20 €         65.502,57 €       138.728,74 €         637.256,65 €         263.665,72 € 732.222,49 €  
  749 MAT         249.251,50 €              3.650,00 €         37.347,30 €         32.860,43 €         589.828,92 €         614.196,11 € 2.000,00 €  
  750 EMIT            95.030,75 €           36.725,83 €         32.336,97 €         10.200,00 €         243.413,70 €         262.161,24 € 558.659,48 €  
  751 DECA      1.341.122,55 €         126.150,38 €            3.633,34 €         82.750,00 €      1.151.741,73 €         465.970,66 € 44.044,40 €  
  752 RA            12.725,93 €           34.399,36 €            4.510,00 €                        -              16.516,50 €      
  753 TA         263.394,94 €         206.392,02 €            1.634,76 €            2.000,00 €            55.194,50 €              6.823,00 €    
  756 THATC            11.413,25 €              3.400,00 €               470,00 €                        -              22.566,50 €      
  758 EPC            17.710,00 €            145,59 €            7.410,00 €         24.486,26 €            4.110,00 €            38.597,26 €         202.664,81 € 188.603,01 €  
  860 EUETII             32.520,00 €                          -          
  901 LFFO             13.900,00 €                           -          
  909 LIM         346.181,02 €        2.489,38 €            9.238,00 €         11.250,00 €         28.250,00 €            99.210,41 €         115.513,03 € 155.995,75 €  
  910 LCEM                4.987,68 €                          -          
  914 CPSV            41.670,95 €              5.579,67 €               250,00 €                        -           150.766,00 €      
  915 IRI         311.506,72 €              2.100,00 €                          -           766.448,04 €         629.428,24 € 368.505,17 €  
  918 CREB            38.000,00 €                1.500,00 €                        -          
  921 C. APL. Xarxa-CANET             21.000,00 €                          -          
  922 CD6         461.724,25 €      77.562,36 €         28.515,00 €           24.500,00 €         350.537,89 €         635.199,94 € 103.115,54 €  
  927 CTALP            24.301,34 €        3.000,00 €                            -          
  928 CTTC            35.000,00 €        1.300,00 €                        -                            -           292.744,48 €         193.678,88 € 617.374,73 €  
  929 CDEI         503.638,50 €           52.522,00 €                          -          
  930 CTVG                1.247,93 €         350.000,00 € -               229,07 €         110.469,53 €    
  935 CDIF            68.451,94 €                              -              11.320,00 €      
  936 C. Sist. I Sens. Elec.                  3.000,00 €                        -          
  937 GCEM            14.765,10 €         194.780,04 €            4.320,00 €                        -                72.181,26 €    
  943 LABSON            32.806,80 €                              -          
  945 SARTI            86.791,28 €           20.757,94 €         18.245,26 €         18.000,00 €         131.432,56 €         271.533,47 €    
  946 CITCEA         263.057,10 €           47.310,50 €            6.290,00 €                        -           352.639,98 €         284.604,88 €    
  950 LAM              4.875,00 €              1.700,00 €            4.875,00 €                        -          
  952 GRAHI            48.712,01 €        4.231,33 €                            -              20.271,09 €         750.048,67 € 3.897.340,96 €  
  953 LEAM             23.996,24 €                          -          
  956 CRESCA            36.716,00 €              19.321,50 €            1.200,00 €        
  969 CETpD-UPC            24.336,00 €                              -                  3.978,61 €    
  971 MCIA         104.950,00 €              7.400,00 €                          -           129.255,52 €            48.066,14 €    
  972 LITEM            79.505,90 €           11.742,95 €                          -          
  973 CERpIE-UPC            18.770,00 €           29.068,18 €       433.677,24 €                        -          
  974 CER-LaCàN-UPC                 48.000,00 €         173.448,31 €      1.155.279,28 € 333.022,57 €  
  975 SEER            21.000,00 €              1.000,00 €                          -              70.895,70 €      
      11.716.624,59 €   416.321,25 €   2.295.159,20 €   2.217.571,01 €   3.342.556,69 €   11.434.005,03 €   11.596.611,53 €   12.555.600,82 €  
  Dades a 31/12/2018                  
                     
                     
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC                
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.800.031,15 372.904,85  
  Dades a 31/12/2018