UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2015

                     
  INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT  
   
  UNITAT  VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
   Convenis   PI   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Europeus   Transferències a tercers   
  110 SG  1.278.328,05  -  -  -  1.756.684,37  57.380,00  (4.624,00)  -  
  118 INNOVA  -  -  -  -  3.000,00  -  -  -  
  120 CS  -  -  -  34.790,00  50.000,00  -  -  -  
  122 CUDU  28.065,00  -  -  22.582,14  -  -  -  -  
  124 CUS  8.701,72  -  -  10.033,00  49.524,39  -  191.584,05  -  
  131 URV  -  41.179,69  4.520,00  11.462,42  124.250,00  138.915,35  -  -  
  132 GPE  -  -  -  180,00  -  -  -  -  
  150 CTT  1.633,37  -  -  348.779,22  34.656,68  (126.110,77)  -  -  
  162 CFIS  -  -  -  -  42.000,00  -  -  -  
  181 UTGCBL  -  -  -  4.830,00  -  -  -  -  
  200 FME  -  -  -  14.210,00  -  -  -  -  
  205 ESEIAAT  20.000,00  -  -  38.643,46  -  -  -  -  
  210 ETSAB  -  -  -  42.931,08  -  -  -  -  
  240 ETSEIB  6.275,00  -  -  -  70.000,00  -  -  -  
  250 ETSECCPB  176,90  -  550,00  -  -  -  -  -  
  270 FIB  65.622,09  -  20.647,30  4.430,00  -  -  -  -  
  280 FNB  4.048,38  -  (988,38)  220.227,08  -  -  -  -  
  290 ETSAV  80.323,11  -  2.250,00  102.560,00  12.439,90  -  76.376,25  -  
  300 EETAC  25.872,05  -  -  -  -  21.499,59  43.044,68  -  
  310 EPSEB  -  -  25.410,51  1.800,00  -  -  -  -  
  330 EPSEM  -  -  -  1.732,51  -  -  -  -  
  370 FOOT  -  -  -  101.546,93  -  -  -  -  
  390 ESAB  -  -  6.290,00  -  -  -  -  -  
  410 ICE  -  -  -  7.500,00  5.900,00  -  -  -  
  420 INTEXTER  91.302,20  -  100.309,28  12.400,00  -  45.066,53  114.537,50  2.778,67  
  440 IOC  2.000,00  -  4.000,00  4.590,00  -  119.194,08  -  -  
  460 INTEXTER  173.916,55  -  201.684,30  27.673,00  116.931,45  205.702,22  75.182,41  -  
  470 CRNE  -  -  21.503,21  -  -  -  -  -  
  480 IS.UPC.  -  -  7.192,88  -  20.741,24  -  331.817,78  -  
  666 CATAC  53.719,01  -  -  -  42.000,00  -  -  -  
  701 AC  552.864,64  -  49,03  21.585,73  258.914,65  1.024.201,85  1.246.357,54  811.731,85  
  702 CMEM  246.345,29  -  196.400,63  30.793,43  54.944,51  300.802,67  70.440,05  -  
  705 CA2  168.993,75  6.000,00  94.925,72  689,00  -  -  -  -  
  706 EC  -  -  -  -  -  75.530,82  -  -  
  707 ESAII  184.526,96  -  18.922,00  52.592,99  22.660,64  321.717,65  236.906,60  671.765,32  
  708 ETCG  -  -  1.550,00  -  -  -  -  -  
  709 EE   64.800,00  -  8.802,43  -  -  212.657,30  46.380,00  -  
  710 EEL  190.592,34  12.500,00  35.579,38  69.768,13  17.609,93  815.778,30  530.550,85  590.757,60  
  712 EM  55.000,00  -  12.304,58  610,00  -  64.749,26  195.732,00  -  
  713 EQ  541.543,41  -  148.842,15  12.000,00  41.919,96  862.566,31  772.377,22  -  
  714 ETP  9.080,00  -  115.225,20  17.266,08  -  85.508,88  -  -  
  715 EIO  384.320,97  -  22.322,92  100.936,55  25.230,17  280.665,03  13.687,46  -  
  717 EGE  9.684,38  -  1.650,00  9.332,50  -  -  -  -  
  718 EGA1  17.264,46  637,60  16.929,62  -  -  21.520,52  -  -  
  719 EGA2  -  -  11.218,54  -  -  -  -  -  
  723 CS  283.052,78  10.000,00  52.044,94  3.272,76  20.000,00  530.355,71  887.341,02  -  
  724 MMT  13.475,00  -  34.532,31  29.302,00  -  51.238,76  70.818,75  -  
  729 MF  55.300,00  -  (6.233,87)  8.043,51  -  67.121,80  195.246,00  2.121.255,78  
  731 OOT  38.284,32  -  28.077,00  6.549,00  643,87  9.319,47  -  241.992,75  
  732 OE  8.400,00  -  23.878,78  14.680,00  -  11.928,18  -  -  
  735 PA  57.200,00  -  6.043,80  18.490,00  4.000,00  21.142,39  -  -  
  737 RMEE  102.239,00  10.000,00  50.449,20  5.550,00  -  -  -  -  
  739 TSC  485.931,73  -  95.968,99  21.794,15  110.455,31  1.578.028,39  1.548.501,30  2.148.306,66  
  740 UOT  77.284,48  -  11.269,85  6.037,24  35.418,00  82.050,11  -  -  
  742 CEN  -  -  635,10  (1.530,00)  -  (283,62)  29.750,00  -  
  744 ENTEL  116.386,00  -  15.318,00  -  -  192.909,46  156.447,15  2.127.275,13  
  745 EAB  129.249,49  -  24.580,41  103.702,96  7.591,04  26.423,91  -  -  
  747 ESSI  69.833,34  -  3.397,00  4.526,50  -  40.472,87  223.468,45  234.670,00  
  748 FIS  388.581,70  -  30.416,40  42.857,00  20.000,00  427.661,86  737.290,48  1.555.968,96  
  749 MAT  277.105,70  -  26.408,72  85.497,05  4.400,00  633.367,93  252.326,95  -  
  750 EMIT  113.436,25  -  47.520,74  15.424,50  71.700,00  94.346,88  -  -  
  751 DECA  1.508.867,65  -  225.078,79  59.922,60  216.728,48  1.141.321,90  1.006.237,35  44.062,78  
  753 TA  607.653,43  -  65.358,66  10.255,00  8.000,00  36.853,60  2.328,68  -  
  756 THATC  14.396,70  -  500,00  450,00  -  36.062,01  -  -  
  758 EPC  2.400,00  -  29.768,08  32.147,50  14.665,60  10.000,00  141.898,94  476.247,09  
  909 LIM  171.220,54  -  7.025,00  -  157.380,88  304.158,58  935.961,65  1.114.896,90  
  910 LCEM  -  -  4.225,30  -  -  -  -  -  
  914 CPSV  82.004,99  -  2.200,00  165.940,05  -  26.535,19  -  -  
  915 IRI  228.526,27  -  3.361,32  (50,62)  -  52.931,64  368.522,73  629.953,73  
  918 CREB  -  -  -  -  -  -  67.185,28  -  
  922 CD6  516.862,98  78.415,85  27.986,17  -  4.302,00  446.384,96  398.682,78  2.704.376,00  
  927 CTALP  -  25.050,00  -  -  -  -  -  -  
  928 CTTC  102.000,00  -  5.601,50  -  -  114.915,21  637.020,04  10.908,78  
  929 CDEI  151.748,53  -  74.975,59  23.540,00  -  (851,72)  -  -  
  930 CTVG  170.441,17  -  (1.645,84)  23.636,00  30.013,07  10.500,00  -  -  
  935 CDIF  116.200,70  -  7.400,00  5.450,00  -  -  179.568,40  -  
  937 GCEM    -  136.719,42  480,00  -  -  72.108,86  -  
  945 SARTI  123.347,51  -  18.964,76  51.760,59  -  240.413,63  220.096,15  -  
  946 CITCEA  98.395,84  -  28.577,00  4.920,00  -  117.560,12  671.221,63  -  
  950 LAM  22.950,00  -  -  -  -  -  -  -  
  951 CTF  8.000,00  -  -  -  -  -  -  -  
  952 GRAHI  117.247,79  8.465,61  -  (175,00)  -  54.660,00  246.598,90  157.790,71  
  953 LEAM  -  -  26.499,67  -  -  139.900,20  -  -  
  954 CREMIT  -  -  3.400,00  -  -  -  -  -  
  955 LOGISIM  -  -  3.454,00  -  -  -  -  -  
  956 CRESCA  20.093,60  -  -  66.540,28  3.200,00  -  -  -  
  964 CRIT  4.300,00  -  768,00  -  5.186,52  (1.908,92)  -  -  
  969 CETpD-UPC  -  -  -  -  42.812,50  22.700,00  37.827,77  (37.827,77)  
  971 MCIA  59.825,00  -  8.366,25  -  -  187.337,53  251.539,92  -  
  972 LITEM  -  -  8.901,78  -  -  56.562,92  -  -  
  973 CERpIE-UPC  12.242,00  -  29.778,75  414.493,65  -  -  -  -  
  974 CER-LaCàN-UPC  72.941,00  -  -  -  13.747,49  216.175,44  262.895,17  1.248.098,97  
  975 SEER  165.000,00  -  -  -  -  261.594,41  -  -  
  978 IHTT  -  -  -  -  -  (2.593,89)  -  -  
       10.857.425,12 €    192.248,75 €    2.239.662,87 €    2.551.981,97 €         3.519.652,65 €    11.764.642,50 €    13.541.234,74 €   16.855.009,91 €  
                   
     
                   
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
 
   VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
976 CIT-UPC  2.069.331,00 147.907,00