UPC    Acreditació de les titulacions
1.9.1 Resum de l'estudiantat matriculat a la UPC per tipologia d'estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat tant a centres propis com adscrits classificats per 1r i 2n, 2ns i 1rs cicles i graus.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

                   
  Tipus d'estudis 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Estudis reglats Estudis de cicles centres propis 5.891 3.735 1.311 708  -  
  centres adscrits 45 50 - -  -  
  Estudis de grau centres propis 17.717 18.728 18.957 21.161 21.232  
  centres adscrits 4.741 4.085 4.262 1.651 1.650  
  Estudis de màster  (1) centres propis 2.309 2.945 3.654 4.604  4.663  
  Estudis de màster centres adscrits 114 118 549 1.097  736  
  Estudis de doctorat  2.447 2.378 2.322 2.157 2.207  
  Estudis no reglats Estudis de formació permanent 2.198 2.794 3.047 3.322 3.080  
  Total 35.462 34.833 34.102 34.700 33.568  
  (1) Només inclou l'estudiantat dels màsters universitaris gestionats per la UPC    
  Dades a juny de 2019.