UPC    Acreditació de les titulacions
1.9.1 Resum de l'estudiantat matriculat a la UPC per tipologia d'estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat tant a centres propis com adscrits classificats per 1r i 2n, 2ns i 1rs cicles i graus.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

             
  Tipus d'estudis Nombre d'estudiantat    
  Estudis reglats Estudis de grau centres propis 18.957    
  centres adscrits 4.262    
  Estudis de cicles centres propis 1.311    
  centres adscrits -    
  Estudis de màsters universitaris  (1) 3.672    
  Estudis de doctorat  2.322    
  Estudis no reglats Estudis de formació permanent 3.047    
  (1) Només inclou l'estudiantat dels màsters universitaris gestionats per la UPC    
  Dades provisionals a juny 2016